Voorlopig einde informatie coalitie voor D66


14 april 2022
Helaas is de informatie in Alkmaar gisteravond geëindigd na een eerste fase waarin
gezien de uitslag D66 het initiatief nam. Onze delegatie, Simone en Elly, en
verkenner Ria Oosterop hebben er alles aan gedaan om tot brede onderhandelingen
met de meest in aanmerking komende partijen te komen, integer en transparant in
het proces. Het doel: een breed college met een ambitieuze groene agenda voor
onze stad.
Helaas is in de loop van dit proces ‘ingebroken’ door andere partijen die haaks op de
afspraken een alternatieve coalitie wilden vormen. D66 heeft aan dit politieke spel
niet willen meedoen en voorrang gegeven aan een integer en transparant proces.
Nu GL de informatie overneemt betekent dat niet per definitie dat wij buitenspel
staan. Nog steeds streeft D66 naar een goed en breed college dat goed is voor de
stad. Jullie kunnen op ons rekenen ook in de komende tijd!

Namens het bestuur,
Jan Hoekema, waarnemend afdelingsvoorzitter

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.