Kieskompas

D66 Alkmaar stellingen kieskompas

Over veel stellingen in het Kieskompas heeft D66 een standpunt ingenomen in het verkiezingsprogramma of verwezen naar het landelijk standpunt van D66. Bij een aantal stellingen was dat niet het geval. Hieronder vindt u een overzicht van onze standpunten over deze stellingen.

Het vuurwerkverbod voor consumenten moet ook na corona blijven

 • Mee eens
  In 2018 heeft D66 Alkmaar zich uitgesproken om vuurwerk voor particulieren te beperken tot siervuurwerk. Dus geen algeheel verbod, maar geen pijlen en knalvuurwerk

  D66 landelijk spreekt zich vanaf 2020 al uit voor het uitvoeren van de landelijke aanbevelingen van de politie en de veiligheidsexperts van de OVV, waaronder een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen.

  In 2021 is er wederom een landelijke regeling voor het vuurwerkverbod voor consumenten. D66 Alkmaar is voorstander om het vuurwerkverbod voor consumenten ook na de corona te handhaven.

Ordehandhavers (BOA’s) mogen geen zichtbare religieuze uitingen dragen (bijvoorbeeld een hoofddoek, keppel, kruis)

 • Niet mee eens
  Naast de grondwettelijke scheiding van kerk en staat en het waarborgen van neutraliteit van gezagsdragers is ook een inclusieve samenleving waarin je het beroep kunt kiezen wat je wilt belangrijk. Je moet kunnen worden wat je wilt bij de overheid.

De gemeente moet zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich laten vaccineren tegen corona

 • Helemaal mee eens
  De inzet om zoveel mogelijk inwoners te stimuleren om zich te laten vaccineren wordt al vanaf het begin van de pandemie ingezet namens de gemeente door de GGD. Wat D66 betreft blijft de gemeente zich inzetten om ervoor te zorgen dat inwoners zich laten testen en vaccineren.

Er mag een asielzoekerscentrum in Alkmaar komen

 • Mee eens
  Wanneer de nood hoog is, staan we open voor de opvang van asielzoekers.
 • We zijn niet tevreden over de gang van zaken van de landelijke overheid en het coa. We nemen echter wel onze verantwoordelijkheid voor het opvangen van mensen in nood.

In plaats van preventie moet er meer geld naar een harde aanpak van overlast

 • Helemaal niet mee eens
  Om overlast tegen te gaan zet D66 Alkmaar allereerst in op preventie. Wij erkennen dat soms ook een harde aanpak nodig is. Meer geld voor harde aanpak mag echter wat ons betreft niet ten koste gaan van de preventie.

Om het aantal parkeerplekken in het centrum te behouden moet er in de Karperton een nieuwe parkeergarage komen

 • Niet mee eens
  Na de sloop van de Karpertongarage ziet D66 Alkmaar graag dat daar ook woningen worden gebouwd. Er kan dan wel een parkeergarage komen, maar dan alleen voor de bewoners van de te realiseren woningen en eventueel voor de directe buurtbewoners. Zo houden we de auto in de stad van de straat.

  De Karpertongarage is voor auto’s lastig te bereiken en daarom heeft het niet onze voorkeur om hier een parkeergarage te realiseren voor de bezoekers van de stad. Die zien we liever aan de rand van de stad parkeren.

Om parken in Alkmaar een beter leefgebied voor planten en dieren te maken, moet er minder gemaaid worden

 • Helemaal mee eens
  In het programma van D66 Alkmaar wordt aandacht gegeven aan het versterken van de biodiversiteit, ook in de stad. Door minder vaak te maaien in de parken komen meer bloemen tot bloei. En zo komen er ook meer bijen, vlinders, andere insecten en vogels. Hoe meer planten- en dierensoorten, hoe meer natuur in de stad.

Inwoners die weigeren Nederlands te leren moeten worden gekort op een bijstandsuitkering

 • Niet mee eens
  Nederlands spreken is geen wettelijke voorwaarde voor een bijstandsuitkering. D66 Alkmaar is wel van mening dat als inburgeraars zonder goede reden weigeren om zich in te zetten om de Nederlandse taal te leren, als stok achter de deur, zij gekort kunnen worden op hun uitkering.