ALV op woensdag 9 november

Beeld: WijkcentrumDaalmeer

We zien je graag bij de ledenvergadering!

ALV

Op woensdag 9 november organiseert het afdelingsbestuur van D66 Alkmaar een ledenvergadering van 20.00-22.00 uur in wijkcentrum Daalmeer, Johanna Naberstraat 77b in Alkmaar-Noord. We sluiten af met een borrel. Kom ook!

1. Opening, mededelingen, vaststellen agenda
2. Vaststellen notulen 29 juni 2022
3. Voorzitterschap
4. Vacatures bestuur en commissies
In januari 2023 treedt Hilde Donker af als penningmeester. Zie hier het profiel penningmeester. Ook is er een vacature voor algemeen bestuurslid en voor een campagnecoördinator. 
5. Kennismaking Falco Lievaart, verenigingsadviseur
6. Wijziging samenstelling kascommissie
7. Het woord aan de fractieleden
8. Rondvraag en sluiting