Raadsvergadering

Beeld: ConnyvS

Raadsvergaderingen

De gemeenteraad van de gemeente Alkmaar vergadert ongeveer eens per maand op donderdagavonden in de raadzaal van het stadhuis, Langestraat 97 in het centrum van Alkmaar.
De fractie bereidt de standpunten voor op de maandagen voorafgaand aan de vergaderingen.

Alles is online te volgen:


Alle vergaderdata en stukken van raads- en commissievergaderingen zijn opgenomen in de kalender van het raadsinformatiesysteem op https://alkmaar.raadsinformatie.nl/
Agenda’s worden 10 dagen voorafgaand aan de vergaderingen op https://alkmaar.raadsinformatie.nl/ gepubliceerd én in de app Politiek Portaal
De stukken die vanuit het college aan de raad worden aangeboden zijn, voordat de agenda’s worden gepubliceerd, in te zien in het raadsinformatiesysteem onder het tabblad te agenderen voorstellen
Vergaderingen van de raad en commissies zijn toegankelijk voor publiek. U kunt de vergaderingen ook live volgen of achteraf bekijken. Ook kunt u via het televisiekanaal van Alkmaar Centraal de vergadering live volgen.
Alle openbare bijeenkomsten vinden geen doorgang indien het KNMI een weeralarm (code rood) afgeeft.