Voorwoord Wouter Versluijs

Wat wil D66 de komende vier jaar om Zeeland in de toekomst prettig, welvarend en gezond te houden? Het antwoord op deze vraag leest u in dit verkiezingsprogramma, dat voor ons leidend is de komende jaren. Een programma schrijven, betekent kiezen.

D66 kiest voor een duurzamer, welvarender en gezonder Zeeland. Een Zeeland waarin iedereen meetelt. Een Zeeland met ruimte voor schone en innovatieve industrie, vooruitstrevende boeren, meer inwoners, een prachtig landschap en een goede balans tussen toerisme en wonen. 

Zeeland is een blauwgroene long tussen de Randstad, de Brabantse stedenrij en het sterk verstedelijkte Vlaanderen. Onze zuiderburen leveren economische en culturele kansen op, maar zijn ook onmisbaar voor onze gezondheidszorg. Zeeland heeft volop mogelijkheden om te groeien. Goed onderwijs en snelle verbindingen zijn hierbij essentieel. Samen zorgen we ervoor dat bevolkingsgroei op een duurzame en natuurvriendelijke manier plaatsvindt.

Mensen staan steeds meer tegenover elkaar in onze samenleving. D66 wil mensen juist samenbrengen. We willen inwoners meer laten deelnemen aan de politiek. Dat maakt keuzes beter en brengt mensen nader tot elkaar. Ook cultuur en sport kunnen polarisatie verminderen. Samen sporten of samen een museum bezoeken, haalt mensen uit de eigen (online) informatiebubbel en zorgt voor contact. Verduurzamen van woningen van mensen met weinig geld beperkt eveneens polarisatie, want het voorkomt dat energiearmoede tot een kloof leidt.

De Zeeuwse economie is sterk uit de coronacrisis gekomen. De provincie Zeeland kan profiteren van de groeiende economie. We willen met de verkoopopbrengst van PZEM een fonds vullen waaruit we investeringen in de Zeeuwse economie en samenleving financieren. Voor D66 zijn de energietransitie en een circulaire economie dan de hoofddoelen. Economische ontwikkeling vergt tegelijkertijd bescherming van het typische Zeeuwse landschap en het milieu. Dat betekent dat we geen verdere verstening van de kust willen en dat D66 toeristische groei in het achterland wil concentreren. 

Mensen staan steeds meer tegenover elkaar in onze samenleving. We willen inwoners meer laten deelnemen aan de politiek. Dat maakt keuzes beter en brengt mensen nader tot elkaar.

Wouter Versluijs

De grootschalige PFAS-vervuiling en de alom aanwezige microplastics in de Westerschelde tonen hoe we met onze directe omgeving zijn omgaan. Ons milieu verdient het dat we nieuwe lozingen verbieden en dat we op zoek gaan naar manieren om PFAS uit het milieu te halen. De kosten van die schoonmaak wil D66 zo veel als mogelijk verhalen op de vervuiler. Om toekomstige crises te voorkomen wil D66 investeren in de opsporing van vervuilingsbronnen. Daarnaast willen we dat bedrijven moeten aantonen dat een stof niet schadelijk is, voordat de productie ervan mag starten. 

Zeeland ligt grotendeels beneden NAP. Dat maakt ons kwetsbaar voor een stijgende zeespiegel. De menselijke bijdrage aan klimaatverandering moet dus stoppen. Dat doen we in onze provincie door minder fossiele energie te gebruiken en zoveel mogelijk duurzame energie op te wekken. Om broeikasgassen verder uit te bannen biedt D66 ruimte voor kernenergie. De combinatie van zon, wind en kernenergie geeft de mogelijkheid om op grote schaal waterstof te produceren. Met waterstof kan ook de industrie zich vergroenen. Vanwege diezelfde zeespiegelstijging moet de kustverdediging verbeteren. De provincie Zeeland moet het voortouw gaan nemen bij grootschalige proefprojecten die ook in de toekomst wonen in onze prachtige provincie veilig houdt.