Standpunt D66 fractie project Zanddijk-Molendijk

Nieuws vanuit de Statenfractie

Een bodemloze put

“De trein dendert door richting een bodemloze put”. Zo vatte fractievoorzitter Ton Veraart het dossier Zanddijk in één zin samen. Er is volgens D66 Zeeland sprake van een slecht plan, waar zelfs de grootste belanghebbenden zich ondertussen tegen hebben gekeerd.
Voor wie leggen we de Zanddijk nu nog aan, als zelfs de bedrijven die ermee ontsloten moeten worden van mening zijn dat een andere oplossing moet worden gezocht? Het project Zanddijk-Molendijk is daarom geen makkelijk project. De verbreding van de weg betekent dat sommige mensen veel dichter bij de weg komen te wonen of zelfs moeten verhuizen. Dit brengt het risico mee dat dit project een juridisch bodemloze put wordt door juridische processen. Desondanks vinden wij het noodzakelijk dat de provincie actie onderneemt. De weg op de Zanddijk is kronkelig en smal en er rijdt veel zwaar vrachtverkeer van de industrieterreinen Nishoek en Olzendepolder. Dat leidt al vele jaren tot gevaarlijke situaties en ernstige ongelukken. Wel willen wij dat de provincie op zoek gaat naar een betere oplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.

Zorgen om fietsers

Fietsers, bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen moeten allemaal gebruik maken van de nieuwe parallelweg. De Fietsersbond oordeelde eerder dat er levensgevaarlijke situaties gaan ontstaan. Gedeputeerde Harry van der Maas probeerde de Staten gerust te stellen door te wijzen op verschillende aanpassingen op de route zoals een fietserstunneltje, waardoor fietsers in ieder geval niet meer over een drukke kruising hoeven. D66 Zeeland maakt zich alsnog zorgen over de veiligheid van fietsers, de veiligheid van fietsers moet wat ons betreft op 1 staan.

Interview Omroep Zeeland

Gerelateerd interview met fractievoorzitter Ton veraart.