Alex Dijkwel overleden

Afgelopen 26 juli bereikte ons het nieuws dat Alex Dijkwel is overleden.

Alex was namens D66 in de jaren 90 Statenlid en Gedeputeerde.

Ouderenzorg

We herinneren ons zijn bevlogenheid op onderwerpen, zoals de ouderenzorg. Hij werkte als Gedeputeerde aan zorg dichtbij de inwoners te houden zodat er zolang mogelijk zelfstandig gewoond kon worden. In de krant staat dat hij verzorgingshuizen wilde sluiten, maar hij wilde juist die zorg dichterbij de mensen krijgen.

Onrecht

Sowieso was Alex iemand die dichtbij de mensen wilden staan. Was er ergens onrecht in zijn ogen, ging hij erheen. Zo was zijn politieke loopbaan immers ook begonnen met de Seissingel in Middelburg. Doorbreken van de regentenmentaliteit was ook een van zijn doelen.

Dankbaar

We zijn Alex dankbaar voor de jaren dat hij actief heeft bijgedragen aan D66 in Zeeland en wensen de familie, zijn vrienden en bekenden sterkte in deze moeilijke tijd.