David Wallast

Bekijk de vlog van David over een inclusieve provincie

David Wallast - Beeld: D66 Zeeland

Ik ben al op jonge leeftijd geïnteresseerd geraakt in de politiek omdat ik merkte dat de beslissingen die genomen werden een directe invloed op mij hadden.

  • 20 jaar
  • Port-Au-Prince
  • Middelburg
  • Hij/hem

Op bijvoorbeeld hoeveel kansen ik had in het onderwijs en op de omgeving waarin ik opgroeide. En dat riep vaak kritische vragen bij mij op; waarom kan ik niet binnen Zeeland mijn studie volgen? Waarom is het onmogelijk voor mijn generatie om een woning te vinden? Waarom zijn jongeren zo ondervertegenwoordigd in politieke besluitvorming?

Motivatie om politiek actief te zijn

Ik begon daarnaast ook om mij heen de vergrijzing in Zeeland te zien en de permanente leegloop van jongeren die klaar zijn met de middelbare school en gaan studeren buiten de provincie. Naarmate ik het politieke debat meer begon te volgen en begreep miste ik een kritische, progressieve en inhoudelijke stem die de belangen van de jongeren verdedigd. Daarom ben ik in maart 2022 actief geworden in de gemeente Middelburg als fractievertegenwoordiger in de commissie van Maatschappelijke Zaken.

Echter, de fundamentele problemen waar mijn generatie tegen aan loopt stoppen niet bij de gemeentegrens van Middelburg maar spelen in heel Zeeland en vergen daardoor een provinciale aanpak, niet een gemeentelijke, om opgelost te kunnen worden. Daarom heb ik mezelf gekandideerd voor de Provinciale Staten.

Wat is voor jou het belangrijkste punt uit het verkiezingsprogramma en waarom?

Het verder uitbouwen van het jongerenparlement in de Provinciale Staten van Zeeland. Ik geloof dat dit het beste middel is om jongeren van alle achtergronden te betrekken bij het politieke besluitvormingsproces.

Waar kom je graag in de provincie?

Zoutelande. Je kunt daar heerlijk uitwaaien op het strand of genieten van een prachtig uitzicht van de duinen. Het is ook de plek waar ik met goede vrienden prachtige herinneringen heb gemaakt.

Welke kansen zie jij voor Zeeland?

Zeeland heeft de potentie om een aantrekkelijke provincie te kunnen worden voor jongeren, studenten en jonge gezinnen. Als we bereid zijn te investeren in onze jeugd en voorzieningen zoals beter OV kunnen we dat potentie waar maken.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 was pionier in veel lastige maatschappelijke thema’s zoals het homohuwelijk. Het liberaliseren van abortus en het tegengaan van racisme en discriminatie. D66 betekend voor mij een partij die door haar progressieve liberale gedachtegoed Nederland beter heeft gemaakt.

Laatst bezochte culturele event?

Ik was tijdens de zomer van 2022 locatiemanager tijdens het popmonument in Middelburg.