Annet van de Ree

Annet van de Ree - Beeld: Pim Folmer

Zeeland verdient meer D66. Juist nu! De energietransitie heeft grote gevolgen voor het landschap. De druk op rust en ruimte neemt toe en de klimaatcrisis voert die druk verder op. Echte keuzes voor ons landschap en onze leefomgeving vragen om vergaande maatregelen voor een leefbare toekomst.

  • 62 jaar
  • Papendrecht
  • Heinkenszand
  • Zij/haar

De Zeeuwse samenleving moet zich niet terugtrekken achter ‘dijken’ van populistische standpunten, alsof de klimaatcrisis en energieproblemen bij de grens stoppen, maar perspectief voor de toekomst uitdragen. D66 ziet dat bredere en grotere perspectief en daaraan wil ik mijn bijdrage leveren.

Motivatie om
politiek actief te zijn

Op de HAVO maakte ik een werkstuk over het communisme voor het vak Maatschappijleer. Dit wekte mijn politieke en historische interesse. En van huis uit (mijn vader was 8 jaar wethouder in Goes) politiek meegekregen vanuit het uitgangspunt: Draag een steentje bij aan de maatschappij, ga aan de slag!

Belangrijkste punt uit verkiezingsprogramma?

De keuze van Borsele voor een optie als bouwlocatie van twee kerncentrales in Borsele; dit gaat een grote impact hebben op Midden-Zeeland.

Waar kom je graag?

De Zak van Zuid-Beveland, die begint in mijn achtertuin, altijd genieten om door dit unieke gebied met Middeleeuwse polders en dijkjes, te wandelen of te fietsen. Dat geldt ook voor de oevers van ‘werkrivier’ Westerschelde met voorbijvarende schepen, haar zandplaten, schorren en slikken. En er gaat niets boven de Walcherse kust, zomer en winter!

Welke kansen zie jij voor Zeeland?

Een duurzame toekomst voor Zeeland is een grote kans voor Zeeland. Zeeland is nu al koploper met zon-op-dak en gaat in de energietransitie een grote rol spelen. Dit biedt ontwikkeling van kennis, banen en het trekt jonge mensen naar onze regio. Onze positie in de Scheldedelta en de grensoverschrijdende samenwerking met Vlaanderen bieden enorme economische kansen op een duurzame en emissie-vrije industrie door de komst van waterstof-fabrieken. De komst van nieuwe kerncentrales wordt een lakmoesproef voor Zeeland, staan wij deze keer vooraan bij de uitvoering van dit megaproject met de regie over brede participatie en effecten op het landschap. Structurele financiële compensatie, voor gemeente Borsele in het bijzonder, zijn een kans voor heel Zeeland.

Wat betekent D66 voor jou?

D66 draagt diversiteit en gelijke kansen actief uit en durft uit te spreken waar de pijnpunten in onze samenleving liggen. Dit is niet altijd een fijne boodschap, maar dat is wel waarom ik kies voor D66.

Laatst bezochte
culturele activiteit?

In het ’t Beest in Goes genoten van Toto – coverband, topavond. Nieuwjaarsconcert Zeeuws Orkest bijgewoond en in Het Warenhuis in Axel zag ik een fantastische tentoonstelling van Johnny Beerens.