Vaccineren

Onze lijsttrekker Sigrid Kaag was de enige die eind februari in het RTL-televisiedebat met de andere lijsttrekkers eerlijk durfde te zeggen dat de komende maanden het vaccinatie bewijs (of welke naam er ook aan gehangen wordt) een toegangsbewijs wordt voor evenementen, vakanties, bioscopen en nog vele andere locaties. Ze was echter heel beslist dat toegang tot het openbare leven ook met een “sneltest” mogelijk moet worden. En/en dus! De tegenstanders (alle andere politieke partijen in de 2e kamer) hadden hiertegen voornamelijk het argument dat er een tweedeling van de maatschappij gaat plaatsvinden tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde.

Laat ik 1 ding duidelijk stellen. Iedereen moet zijn om zijn/haar beslissing zelf te nemen om zich te laten vaccineren! Om echter de hele maatschappelijke discussie over een tweedeling zo simpel en kort mogelijk te maken moet de tijdspanne voor de massa-vaccinatie van de leeftijdsgroep 18 tot 60 jarigen zo kort mogelijk worden tussen de eerste prik en de heropening van ons openbare leven.

Onze demissionaire minister van VWS, Hugo de Jonge, heeft hiervoor een ambitieus vaccinatie plan uitgerold: 2,5 miljoen prikken per week. In Q2 komen grote hoeveelheden vaccins ter beschikking. Er zijn door fabrikanten 10 miljoen doses toegezegd in Q2. In Q3 zelfs 30 miljoen doses.  Het doel is om te zorgen dat voor 1 juli twee derde van de bevolking al 2 keer geprikt is en een derde in ieder geval 1 prik heeft gehad. Voor de GGD-regio Zaanstreek-Waterland betekent het dat er wekelijks 40.000 prikken per week gezet moeten worden, ofwel ongeveer 5.500 per dag.

Informeel hebben wij onze Zaanse burgemeester, Jan Hamming, in december 2020 op de hoogte gebracht van onze zorgen over het gebrek aan “prikcapacteit” in onze regio. De burgemeester heeft de handschoen opgepakt. Hij deelde onze zorgen. Begin januari heeft een gesprek plaatsgevonden tussen ondergetekende namens D66-Zaanstad, de regio directeur van de GGD Zaanstreek-Waterland Dhr. Strijthagen en Jan Hamming. Het gesprek was een eyeopener. De GGD Zaanstreek-Waterland beschikte half januari slechts over een capaciteit van 300 vaccinaties per dag. Ik heb eind januari een werkbezoek aan de vaccinatie locatie in Purmerend gebracht en wij hebben bij Jan Hamming meermaals onder de aandacht gebracht dat er op korte termijn uitbreiding noodzakelijk was. Dit heeft geresulteerd in een 2e vaccinatie locatie in het Topsportcentrum.

Na de aanvankelijk stugge houding van de koepel van de GGD-GHOR landelijk kwamen begin maart eindelijk goede berichten naar buiten over verdere opschaling. Waar in eerste instantie bij sporthal “De Beuk” in Purmerend en het Topsportcentrum in Zaanstad slechts voorzien was in totale een “prikcapacteit” van 2.000 prikken per dag, wordt deze capaciteit vanaf april uitgebreid naar 4.200 prikken per dag op deze locaties. Dit zodra vaccins ter beschikking zijn. Aangevuld met capaciteit van huisartsen en ziekenhuizen kunnen we dan vaststellen dat onze regio er klaar voor is, qua capaciteit.

D66-Zaanstad houdt wel de vinger aan de pols omdat de bemensing van de prikcentra op dit moment nog niet op orde is. Maar de strategie om vanaf half april in 10 weken tijd iedereen te kunnen vaccineren steunen wij van harte. Dit zal de maatschappelijke discussie over een tweedeling snel doen verstommen.

Op naar een mooie zomer 2021!

Rob Karst