Partijdemocratie over de WMO

D66 is standaard een discussiepartij. Gesitueerd in het midden van het politieke spectrum vertegenwoordigt zij zowel linkse als rechtse geluiden. Zo ook rondom de wijzigingsverordening van de WMO.
 
Een onderdeel van deze wijzigingsverordening is het beperken van het Aanvullend Openbaar Vervoer tot 1500 kilometer per persoon per jaar. Het AOV wordt gebruikt door mensen die zich niet op een andere manier kunnen verplaatsen en is bedoeld voor vrijetijdsbesteding, zoals winkelen, visite of om te sporten. Er bestaat jurisprudentie die aangeeft dat 1500 kilometer in principe voldoende zou moeten zijn.
 
Er is inderdaad maar een klein deel van de gebruikers van het AOV in onze gemeente die meer kilometers per jaar maken dan die 1500. Wil je alles betaalbaar houden binnen onze toch al krappe gemeentebegroting, dan is het onvermijdelijk ook naar dit soort zaken te kijken. De vraag is hierbij of de mensen die veel gebruikmaken van het AOV hier wel altijd terecht een beroep op doen. Eigen ziekenhuisbezoek valt immers onder ziekenvervoer en niet onder het AOV, om maar een voorbeeld te noemen.
 
Aan de andere kant: moet de gemeente bepalen hoe vaak je naar je familie en vrienden gaat? Is het niet minder dan een recht om net zoals ieder ander net zo vaak te mogen reizen als je zelf wil? Je zal er maar afhankelijk van zijn.
 
Binnen D66 komen we dan tot het compromis dat we 1500 kilometer als norm nemen, maar er wel toe oproepen met de mensen die er meer gebruik van maken in gesprek te gaan en indien nodig maatwerk te leveren. En dit zonder dat zij elk ritje moeten gaan verantwoorden. Wij laten namelijk iedereen vrij en niemand vallen.