Opvang Afghaanse vluchtelingen in Zaanstad

Op 16 augustus 2021 riepen de Taliban de overwinning uit in Afghanistan, veel sneller dan iedereen had verwacht. Op basis van deze schrikbarende ontwikkelingen in Afghanistan heeft D66-kamerlid Salima Belhaj een spoeddebat aangevraagd. Salima Belhaj sprak tijdens het Afghanistandebat op 17 augustus 2021 de volgende woorden:

“Voorzitter, de beelden van gister op luchthaven Kaboel staan mij nog steeds helder op het netvlies. Een opstijgend Amerikaans legervliegtuig omringd met honderden Afghanen die doodsbang zijn voor de Taliban. In pure paniek klommen zij op de vleugels – liever het risico nemen uit de lucht te vallen dan leven onder het juk van de Taliban.”

Deze beelden hebben iedereen geschokt en waren voor Jan de Vries (D66) aanleiding om op 20 augustus samen met GroenLinks, PvdD, SP, CU, ROSA, CDA en PvdA een open brief te schrijven naar burgemeester Hamming met het verzoek om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) om van hen te vernemen of wij als Zaanstad iets voor deze mensen zouden kunnen betekenen. Op deze open brief heeft het College van Burgemeester en Wethouders op 25 augustus de volgende reactie gegeven:

“Het college is geschokt over de situatie in Afghanistan. Wij onderschrijven het belang van een veilig onderkomen voor de Afghaanse vluchtelingen die gevaar lopen in eigen land doordat zij voor Nederland of tijdens Nederlandse missies hebben gewerkt. Nederland heeft een bijzondere verantwoordelijkheid ten aanzien van deze vluchtelingen en probeert daarom deze groep te helpen. Op dit moment wordt aan deze evacuees opvang geboden door Defensie in samenwerking met het COA. Het is door de buitengewone situatie, de rol van defensie en onze beperkte mogelijkheden op dit moment nog onduidelijk welke rol wij als gemeente Zaanstad kunnen vervullen.”

D66 raadslid Jan de Vries sprak vandaag over de opvang Afghaanse vluchtelingen in het NPO Radio 1 programma Spraakmakers. Hierin gaf Jan de Vries onder andere aan dat de ambtenaren van de gemeente al sinds maandagochtend in contact staan met het COA en dat de burgemeester vanochtend ook contact zou hebben gehad met het COA. Verder gaf Jan de Vries aan trots te zijn dat gemeente Zaanstad de eerste gemeente in Nederland is die uit eigen beweging contact heeft gezocht met het COA voor het opnemen van deze zwaar getroffen groep vluchtelingen.

Geschreven door: Guido van Zanen (Steunfractielid D66 Zaanstad)