Amateursport in de knel

D66-Zaanstad maakt zich sterk voor een leefbare stad. Een onderdeel hiervan is een stevig fundament van onze amateur sportverenigingen. Het kunnen beoefenen van sport is tenslotte een deel van onze basis infrastructuur. Dat varieert van de voetbalverenigingen tot aan de basketballers, maar ook de darters en de klaverjas club horen hiertoe.

De pandemie heeft er sinds maart 2020 voor gezorgd dat vele verenigingen de deuren al maanden noodgedwongen gesloten hebben. Sporten in competitie verband is onmogelijk en kantines zijn gesloten waardoor er geen inkomsten worden gegenereerd. D66-Zaanstad heeft in november vorig jaar een motie ingediend bij het college van B&W waarbij wij de wethouder Sport, Dhr. Slegers, hebben opgeroepen in kaart te brengen hoe de stand van zaken is bij de diverse sportverenigingen in de Zaanstreek en te zorgen dat verenigingen niet omvallen. Deze motie is door de wethouder omarmd.

Eind november heeft het Sportbedrijf een enquête uitgezet bij alle 140 amateur sportverenigingen in de Zaanstreek. De resultaten van deze enquête worden momenteel uitgewerkt en de verwachting is dat in maart een overzicht ter beschikking is. Vandaag schrijven we 12 januari 2021 en zojuist is door de regering bekend gemaakt dat de lockdown periode minimaal verlengd wordt tot 10 februari.

Vooruitlopend op de uitslag van de enquête en met de wetenschap dat alle verenigingen de deuren voorlopig nog gesloten moeten houden hebben we een paar verenigingen gebeld hoe de vlag er momenteel bijhangt.

Jan Kee (voorzitter van voetbalclub “Sporting Krommenie” te Krommenie): De KNVB heeft inmiddels besloten dat de competitie in ieder geval tot half maart stilligt. De club organiseert ieder weekend onderlinge wedstrijden voor leden tot 18 jaar. Volwassenen mogen trainen, maar met maximaal 4 personen. Er wordt nagedacht over een compensatie van de leden voor de betaalde contributie van het seizoen 2020/2021.

“Gelukkig is de club financieel gezond, maar we zullen dit seizoen minimaal 25% inkomstenverlies hebben. De vaste kosten gaan echter door en het zal zeker een weerslag hebben op onze activiteiten”, aldus Jan Kee.

Siem Vriend (bestuurslid en materiaalman van atletiekvereniging “Lycurgus” te Assendelft): De vereniging heeft zowel binnen als buiten activiteiten. Binnen ligt alles stil, maar buiten wordt er van alles georganiseerd.De vereniging maakt zich wel grote zorgen over de toekomst. De cohesie verdwijnt omdat men elkaar veel minder ziet. De verwachting is dat het ledenbestand gaat teruglopen, sponsors stoppen en vrijwilligers niet meer komen. Financieel komt de vereniging op korte termijn nog niet in de problemen.

Judith Scheffer (bestuurslid korfbalvereniging “Groen-Geel” in Wormer):
Omdat “Groen-Geel” sinds 2 jaar deelneemt aan de nationale korfbal ligue zijn de kantine inkomsten uitstekend geweest. Daarmee kunnen de financiële tegenvallers dit jaar intern opgevangen worden. Nog een dergelijk seizoen zonder wedstrijden zal echter problematisch worden. Judith Scheffer: “De leden blijven de club tot nu toe trouw. Mede omdat het 1e team goed presteert en de vereniging er zorg voor draagt dat de wedstrijden van het 1e via een livestream te volgen zijn.”

Rob Karst