Oversteekplaatsen scholen veiliger!

Vlakbij de Regenboogschool en huize Foreschate, in de bocht van de drukke Rouboslaan, ligt een zebrapad dat door gebruikers als onveilig wordt ervaren. Ook de oversteekplaats bij het Elstlaantje op de Veurseweg wordt onveilig beleefd. D66 heeft het college schriftelijk gevraagd of zij maatregelen wil nemen om de verkeersveiligheid bij scholen te verhogen.

Ouders regenboogschoolkinderen bezorgd

De meest kwetsbaren in onze samenleving, jonge kinderen en hulpbehoevende senioren, voelen zich onveilig als zij de drukke Rouboslaan oversteken. Het zebrapad ligt vlakbij de bocht en de bushalte hindert het vrije uitzicht van weggebruikers. Omwonenden hebben dit aangekaart bij D66 fractievoorzitter Adriaan Andringa.

Zichtbaarheid verbeteren

D66 vraagt aan het college of op zijn minst de zichtbaarheid van de nieuw geplaatste verkeersborden verbeterd kan worden. Die zijn pas geleden onhandig geplaatst waardoor automobilisten ze niet zien. Daarnaast vraagt D66 of er andere verkeersmaatregelen kunnen worden genomen. Een voetgangerslicht, wegsignalering of specifiek straatmeubilair, zoals bij andere scholen staat, kan hopelijk de verkeersveiligheid verbeteren.

Veiligheid vergroten

‘De gemeente is er verantwoordelijk voor dat onze ouderen èn onze jongsten veilig over kunnen steken’ zegt D66 raadslid Jolien Schroot. ‘Een ander knelpunt is de oversteekplaats op de Veurseweg naar de Elstlaan. Deze historisch verbindingsroute tussen de voormalige boerderijen is in de verdrukking geraakt en dat vinden wij jammer. Voetgangers lopen niet graag om naar de veilige oversteekplaats bij de Bachlaan.’
‘Ieder kind moet veilig van en naar school kunnen gaan’ vult fractievoorzitter Andringa aan, ‘Juist nu ouders vaker thuis werken is er meer tijd om kinderen lopend of fietsend naar school te brengen. D66 vindt het echt belangrijk dat hier aandacht voor is.’