‘Kwestie Ambachts- en Baljuwhuis moet goed onderzocht worden!’

Onlangs werd in de raadscommissie Burger en Bestuur de opzet van het onderzoek naar het debacle van het AB- huis besproken. Met de belangrijkste vraag: hoe kunnen we hiervan leren als gemeente? Bij een recente bespreking van dit onderwerp leek een enkele politieke partij slechts te voelen voor een intern onderzoek. Een slechte zaak. Gelukkig was het college van B&W overtuigd van nut en noodzaak van een onderzoek door een onafhankelijke, derde partij. 

Tijdens de behandeling in de commissie brachten de progressieve partijen in de raad van Voorschoten een aantal goede punten in: GroenLinks pleitte bij monde van fractievoorzitter Albert Deuzeman voor een degelijk feitenrelaas en inzage in verslag van de openbare zitting van de rechtszaak tussen Boris Bayer B.V. en de gemeente Voorschoten. 

Raadslid Esther Mieremet van D66 wilde graag een duidelijke afbakening in de tijd van het onderzoek en wilde dat zoveel mogelijke relevante spelers in het onderzoek zou worden meegenomen. 

PvdA fractievoorzitter Arnold Posthuma voegde een aantal  vragen toe aan het onderzoek. Deze vragen zouden een beoordeling moeten geven over de cruciale momenten in het hele proces dat tot deze schadevergoeding hebben geleid. Ook verzocht hij het college om het onderzoek pas te laten starten, nadat de gemeenteraad nog een laatste woord over de onderzoeksopzet heeft kunnen doen.

Na flinke discussie tussen de partijen in de raadscommissie, ging het college bij monde van wethouder De Bruijn akkoord met de suggesties van de progressieve partijen. Een positief signaal van het College, dat aangeeft dat men echt van deze fouten wil leren. De gemeente gaat nu aan de slag met het vinden van een onafhankelijk onderzoeksbureau. 

Na flinke discussie tussen de partijen in de raadscommissie, ging het Esther Mieremet, Albert Deuzeman en Arnold Posthuma: ‘Het is een positieve eerste stap van het College dat onze punten overgenomen zijn. De wil van college en raad om te leren van gemaakte fouten is getoond. Nu is het zaak vinger aan de pols te houden, om te zien wat de uiteindelijke onderzoeksopzet gaat worden. We blijven dit proces nauwgezet volgen!’