Creëer meer ruimte voor sport en bewegen


“Sporten en bewegen kan je op heel veel verschillende manieren en niveaus doen. Waar het om draait is dat we de faciliteiten die we in de regio hebben goed delen met elkaar zodat iedereen daar gebruik van kan maken. Studenten uit Leiden hockeyen bij Forescate. Voorschotense sporters kiezen vaak een club uit de regio als ze een hoger niveau willen. De voorzieningen in Voorschoten zijn voor onze buurgemeenten ook fijn om te gebruiken. Een bredere visie wat we aanbieden en waar vraag naar is binnen de regio is van belang.

Sporten is essentieel voor een gezonde gemeente en verbindt mensen met elkaar. Daarom oppert D66 vier voorstellen voor de toekomst van sporten in de Leidse regio. Het is belangrijk dat sport voor iedereen toegankelijk is en dat er voldoende ruimte is voor beweging, zowel bij gemeentelijke accommodaties als in de openbare ruimte.

Een regionale sportaccommodatievisie voor de toekomst

Met alle nieuwbouwplannen en de toenemende vraag naar woonruimte blijft de Leidse regio groeien de komende jaren. Deze groei zorgt voor een stevige toename van sportgebruik van alle binnen- en buitensportaccommodaties in de Leidse regio. D66 Leiden, D66 Leiderdorp, en D66 Voorschoten pleiten gezamenlijk voor een regionale visie op sportaccommodaties om de sportvraag en aanbod en de tekorten en overschotten aan verschillende sportaccommodaties te inventariseren. Zo kan slim ingespeeld worden op de behoefte van elke gemeente en kunnen wij als Leidse Regio de groei opvangen

Zwemmen in openbaar water en in het zwembad van Voorschoten

D66 wil dat zwemmen in openbaar water mogelijk blijft in Voorschoten. Daar zouden politieke partijen na de verkiezingen afspraken over moeten maken. Vorig jaar ontstond er een discussie over het zwemverbod in de Hofvliethaven. Het is nu juridisch onduidelijk waar zwemmen wel en niet is toegestaan. D66 wil dat het nieuwe gemeentebestuur heldere afspraken maakt over openbaar gebruik van openbaar water. Daarvoor kan het nodig zijn om bijvoorbeeld bestemmingsplannen aan te passen en te investeren in inrichting en waterkwaliteit. Zwemmen is leuk en gezond voor lichaam en geest. Dat moeten we stimuleren. Daarom heeft D66 zich de afgelopen jaren ingespannen om zwembad ’t Wedde open te houden en daarom willen we dat kinderen op een warme zomerdag ook in openbaar water kunnen zwemmen.

Sport en bewegen voor iedereen in Voorschoten

Iedereen moet in Voorschoten kunnen sporten en bewegen, van jong tot oud. Daarom wil D66 dat er genoeg parken, velden, hallen en baden in de regio beschikbaar zijn om in te kunnen sporten. Ook moeten er genoeg parken, speeltuinen en fiets- en wandelpaden beschikbaar blijven om buiten te kunnen bewegen.

Voorschotense sportverenigingen blijven ondersteunen

De Voorschotense sportverenigingen leveren fantastisch werk voor alle sporters. De recent opgerichte Sporttafel is een goed initiatief om de samenwerking tussen de verenigingen en de gemeente te versterken. D66 wil dat de gemeente deze verenigingen goed blijft ondersteunen en met hun input de sportfaciliteiten in Voorschoten blijft verbeteren.