Een terugblik op de uitslag van de verkiezingen

Na een korte periode van afwezigheid in de raad sinds eind 2020, zijn we nu weer terug met nieuw elan! Met een stijging in het percentage stemmen in Voerendaal van 7,6% naar 9% en een totaal aantal van 543 stemmen zijn wij trots op het bereikte resultaat. Als we kijken naar de andere partijen is Democraten Voerendaal de grote winnaar van deze verkiezingen maar heeft D66 Voerendaal het goed gedaan ten opzichte van alle andere partijen met een inhoudelijk sterke campagne; Volop kansen voor iedereen in Voerendaal! De komende periode willen wij die kansen gaan benutten.

Team D66 Voerendaal Beeld: Ruud Keijbets

Lage opkomst

In Voerendaal is de opkomst ten opzichte van 2018 sterk afgenomen van 62,9% naar 58,7%. Ten opzichte van de rest van Nederland is dit nog redelijk positief, maar als we kijken naar de historische opkomst is dit geen goede trend. Het is aan alle partijen in Voerendaal om zich in te zetten voor een hogere opkomst in 2026. In het nieuws wordt naast het afnemende vertrouwen in de politiek nog een andere belangrijke factor genoemd. Dat is dat er te weinig verschil is tussen de standpunten van partijen. Ik denk dat dit in Voerendaal zeker het geval kan zijn. Er is hier nog geen sprake van een grote versplintering met zes partijen die deelnemen. Naast herstel van vertrouwen is de duidelijkheid in standpunten en het zichtbaar maken van de verschillen hierin een belangrijk aandachtspunt. Communicatie naar en met onze burgers kan hier ook een bijdrage aan leveren. Zeker voor diegenen die interesse hebben in de politiek, moet het mogelijk zijn om laagdrempelig informatie te verkrijgen.

D66 Voerendaal in transformatie

Als D66 Voerendaal zijn we dankbaar voor het hernieuwde vertrouwen. De top 3 van de huidige kandidatenlijst was compleet nieuw ten opzichte van 4 jaar geleden. D66 Voerendaal heeft de laatste jaren een grote transformatie doorgemaakt waar door het overlijden van diverse kopstukken, veel kartrekkers zijn weggevallen. Met deze relatief nieuwe ploeg, ondersteund door de vaste, trouwe kern hebben we een nieuw geluid laten horen op basis van een degelijk verkiezingsprogramma. Een programma waaruit we een aantal speerpunten in de campagne hebben benoemd en dat ons kompas voor de komende jaren zal zijn in de raad.
 
Iedereen heeft ook de korte kandidatenlijst gezien. Wij willen gaan bouwen in de komende jaren, maar hebben daarvoor ook meer actieve leden nodig. Naast ons werk in de raad gaan we dus nadrukkelijk ook op zoek naar meer leden die op welke manier dan ook, een bijdrage willen leven aan een mooier, groener en democratischer Voerendaal.

Speerpunten

Tijdens onze campagne was een ander speerpunt de discussie in de raad. Wij hebben de afgelopen jaren gezien en ervaren dat het wel degelijk uitmaakt welke partij een idee aandraagt en dat goede moties of andere inbreng niet altijd op inhoud worden beoordeeld. Constructieve samenwerking tussen coalitie en oppositie betekent volgens ons ook dat er goed naar elkaar geluisterd wordt en dat er iets gedaan wordt met de inbreng tijdens een raadsvergadering. Volgens ons was dit de afgelopen periode te weinig het geval. In het verlengde hiervan is de communicatie naar onze burgers ook een speerpunt.
 
De komende periode komen wij hierop terug, hoe wij als D66 Voerendaal hieraan een bijdrage denken te kunnen leveren. Daarnaast zijn er nog een aantal momenten gepland met betrekking tot de installatie van nieuwe raadsleden en de administratie die hierbij komt kijken.

Wil jij ons helpen of zie jij kansen die wij als D66 Voerendaal niet mogen missen? Laat het ons weten via [email protected] en wij nemen vrijblijvend contact met je op.
met vriendelijke groet,