Ruud Keijbets gekozen als D66-lijsttrekker in Voerendaal

Met een ‘opkomst’ van meer dan 80% hebben de leden van D66 die in Voerendaal wonen, Ruud Keijbets (40 jaar) unaniem gekozen tot D66-lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in maart.

Ruud Keijbets - Beeld: Huup Hollands

Ruud heeft de afgelopen jaren als commissielid leefomgeving en als voorzitter van de afdeling D66 Voerendaal veel politieke ervaring opgedaan.

‘Wij zijn blij dat we in de gemeente Voerendaal met Ruud als lijsttrekker de verkiezingen in kunnen gaan. We hebben mét de D66-leden het volste vertrouwen in zijn kwaliteiten om in de komende raadsperiode te bouwen aan een stevige positie van D66 binnen de lokale politiek en toegespitst op de politieke agenda van vandaag,’ aldus Huup Hollands, algemeen secretaris van D66 Voerendaal E.O.

Ruud heeft als commissielid leefomgeving de afgelopen jaren in de Voerendaalse politiek ervaren dat de verhouding tussen de partijen verre van optimaal is: ‘Ik ben van mening dat er de komende jaren grote uitdagingen voor de gemeente Voerendaal liggen, zoals bijvoorbeeld de energietransitie, een gezonde leefomgeving en het welzijn van onze burgers. Ook wil ik ervoor zorgen dat de inwoners van Voerendaal zoveel mogelijk kunnen meedenken in de gemeentepolitiek en daarbij gehoord worden. Burgerparticipatie is een van onze speerpunten. Helaas zie ik dat een goede samenwerking tussen de politieke partijen uitblijft wat uiteindelijk ten koste gaat van de burgers en bedrijven in Voerendaal. Ik ga hier met ons unieke D66-geluid en nieuwe kandidaten verandering in brengen, zodat we de komende jaren mooie resultaten in Voerendaal bereiken. Het gedachtengoed van D66 om mensen vrij te laten maar niet te laten vallen zal hier uiteraard richting aan geven.’

Momenteel wordt er intensief gewerkt aan het samenstellen van de kieslijst en het uitwerken van het verkiezingsprogramma. Voor meer informatie over waar D66 in Voerendaal zich de komende jaren voor wil inzetten, neem contact op met Ruud via [email protected]