Fietstocht D66 Voerendaal 9 juli 2022

Op zaterdag 9 juli 2022 stond de eerste fietstocht sinds de gemeenteraadsverkiezingen op het programma. Tijdens deze fietstochten willen wij met inwoners van de gemeente Voerendaal in gesprek gaan over onderwerpen, die een belangrijke rol spelen in onze gemeenschap. Daarnaast hebben de fietstochten als doel om beter zicht te krijgen op de uitdagingen, waar de verschillende Voerendalers voor staan. Deze keer gingen wij met zeven D66’ers op pad. Namens D66 Voerendaal fietsten Bart Frijns, Wes Franssen, Hay Gielkens, Miek Veldman, Ruud Keijbets en Jordi Jaeqx mee. Namens D66Limburg stapte Hans van Wageningen op de fiets. 

Eerste stop:
stichting elk kind telt mee

Allereerst stopten wij in Voerendaal bij Stichting Elk Kind Telt Mee. Zij voorzien kinderen van gezinnen die het financieel moeilijk hebben van moderne tweedehandskleding van hoogwaardige kwaliteit. Hiermee willen zij ervoor zorgen, dat deze kinderen zich niet anders voelen ten opzichte van leeftijdsgenootjes. Wij werden door Manon van der Molen en Jacqueline Pluijmaekers ontvangen in hun bedrijfspand op de Hogeweg. Zij vertelden vol passie over hun activiteiten, de situatie in Voerendaal en de uitdagingen waar zij voor staan. Wilt u iets betekenen voor deze mooie stichting? Kijk dan eens op hun website: https://elkkindteltmee.nl/de-stichting/

Beeld: Ruud Keijbets

Tweede stop: Ransdalerveld

De tweede stop was in het Ransdalerveld. Hier werden wij ontvangen door Wiel Curfs, die ons graag iets wilde vertellen over de toenemende hoeveelheid brandnetels en het afnemen van de biodiversiteit en de landschapselementen in het Ransdalerveld. Daarnaast werd speciaal aandacht geschonken aan de klimaatgraft. Door deze toepassing kan water bij extreme weersomstandigheden namelijk langer worden vastgehouden. Voorspellingen geven aan, dat door klimaatverandering de extreme weersomstandigheden zullen toenemen. Om de lager gelegen delen van ons landschap en de daar aanwezige bebouwing te beschermen is actie noodzakelijk.

Beeld: Bart Frijns

Derde stop:
Melkveehouder
Jack Nicolaes

De laatste stop was in Klimmen bij boer Jack Nicolaes. Hij is eigenaar van een melkveehouderij in Overheek en bestuurslid binnen het regiobestuur van LLTB-regio Zuid-Limburg. Er werd gesproken over de stikstofdiscussie, de effecten voor de boerenbedrijven in Zuid-Limburg en de zorgen die de plannen met zich meebrengen. Daarnaast kregen wij een rondleiding in het bedrijf en konden wij met eigen ogen zien, welke ontwikkelingen er in de afgelopen jaren al hebben plaatsgevonden. De eerder opgestelde visie van de melkveehouderijen werd daarbij ook toegelicht, waardoor veel zaken werden verhelderd.

Beeld: Ruud Keijbets

Tot slot

Wij kijken terug op waardevolle dag met veel nieuwe inzichten. Verschillende emoties zijn gedurende de dag de revue gepasseerd en wij willen Manon, Jacqueline, Wiel en Jack bedanken voor hun eerlijke verhaal en de tijd, die zij voor ons genomen hebben. Bent u inwoner van de gemeente Voerendaal en heeft u een verhaal, dat u met ons wilt delen? Neem dan zeker contact met ons op via [email protected].

Mogelijk komen wij tijdens onze volgende fietstocht bij u op bezoek!