Volop kansen voor iedereen in Voerendaal

Miek Veldman, Ruud Keijbets, Bart Frijns, Iris Erkens, Hans van Wageningen. - Groepsfoto van de D66-ers die meefietsten. Beeld: Ruud Keijbets

Vertrek

Vanaf de huidige basisschool Ummer Clumme (waar het project Open Club Klimmen op stapel staat) vertrok het gezelschap om de uitdagingen op te zoeken waar de Voerendalers voor staan. Daartoe behoren ook de heuvels rond Klimmen. “De fiets is een schoon en gezond vervoermiddel en langere afstanden door heuvelachtig terrein komen door de elektrische fiets voor steeds meer mensen binnen bereik. We willen daar veilige vrijliggende fietsverbindingen voor realiseren.” Zegt Keijbets. Hij heeft hiermee zijn eerste klik met de provincie te pakken. De provincie heeft hier een budget van € 30 miljoen voor.

In gesprek met Stichting Groen Hart voor Heuvelland

In Ransdaal volgt een ontmoeting met René Beije van de Stichting Groen Hart voor Heuvelland. Een grote uitdaging: verduurzaming van de energiehuishouding komt daarmee meteen op scherp. De gemeente heeft een deel van zijn opgave voor duurzame opwekking van energie in het Ransdalerveld gepland in de vorm van een zonneweide en dat verhoudt zich niet goed met de wens om het Heuvelland zo groen mogelijk te houden. Ruud Keijbets geeft aan dat lastige afwegingen bij D66 in goede handen zijn: “Laten we gaan waar wél draagvlak voor is: zonnepanelen op daken en zonnepanelen in lokaal beheer. Duidelijk is in ieder geval dat de huidige coalitie de broodnodige voortgang op dit dossier met haar aanpak aanzienlijk heeft vertraagd. We kijken ook met een positieve blik naar andere mogelijkheden om schone en duurzame energie op te wekken. Ook vinden wij het van belang dat onze inwoners met de minste financiële draagkracht, maximaal kunnen profiteren van de voordelen van de energietransitie, denk hierbij bijvoorbeeld aan zonnepanelen op sociale huurwoningen.”

De weg werd onder een prachtige zon vervolgd richting het Ransdalerveld en de Fromberg waar we kort hebben stilgestaan bij de werkzaamheden rondom de fietsverbinding tussen Parkstad en Heuvelland. Een project waar onze voormalige D66 wethouder Jo Brauers nog de eerste handtekening voor heeft gezet. Na een korte stop voor de innerlijke mens bij de Bernardushoeve werd de fietstocht vervolgd.

In gesprek met Energiecorporatie
De Omslag

In Ubachsberg volgde een gesprek bij boerderijwinkel Spee met bestuursleden Bert Schaeks en Wim Cranen van de ambitieuze energiecoöperatie De Omslag. Deze hebben concrete plannen voor een postcoderoosproject van 200 panelen op de daken die beschikbaar zijn bij deze boerderijwinkel. Zij lichten toe waarom dit project van belang is voor de energiecoöperatie en bovenal voor de inwoners van Voerendaal. Zij richten zich met name op onze inwoners die zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen aanleggen, bijvoorbeeld omdat zij in een appartement wonen of geen geschikt dak op hun woning hebben. Er is al aardig wat interesse in deze startfase van dit project. Ook benoemde de beide heren het belang van een goede communicatie door de gemeente met haar inwoners en een goede samenwerking tussen betrokken partijen, gemeente, provincie, energiecoöperatie de Omslag en Energie samen (voormalig Rescoop). Ruud Keijbets en Hans van Wageningen benoemen beide dat de samenwerking tussen provincie en gemeente een belangrijk aandachtspunt is en benadrukken het belang van de energiecoöperatie in onze gemeente. Inwoners moeten elkaar hierbij ondersteunen en samenwerking tussen betrokken partijen is van het grootste belang. Dit is ook nadrukkelijk in het verkiezingsprogramma van D66 Voerendaal beschreven.

In gesprek met een ondernemer

Tot slot werd de boerderij van Jens Pakbier nog bezocht. Hij heeft samen met zijn broer Mart plannen om het bedrijf van zijn ouders voort te zetten en wil hiervoor investeren in nieuwe, duurzame gebouwen. Dit in plaats van de huidige schuren die verouderd en niet meer functioneel zijn. In oktober 2019 is hij hiervoor de eerste gesprekken aangegaan met de gemeente Voerendaal. Mede door de perikelen op het naastgelegen perceel (Nertsenfarm, drugsafval) verloopt dit proces zeer traag. Dit proces (maken van tekeningen, inhuren van advies) en de tijd waarin met verouderde gebouwen met te kleine capaciteit gewerkt moet worden, kost deze ondernemers veel geld. Daarnaast levert het hen ook onzekerheid op voor de toekomst. We hebben met veel aandacht en bewondering naar zijn plannen geluisterd en gaan ervan uit dat zij snel gehoor vinden bij de gemeente en verder kan gaan met ondernemen!

Overhandiging Verkiezingsprogramma aan D66 Limburg

 Tot slot bood D66 lijsttrekker Ruud Keijbets vandaag het verkiezingsprogramma van zijn partij aan, aan zijn provinciale partijgenoot lid Hans van Wageningen. Dat viel in goede aarde omdat er tal van voornemens in staan waarop prima met de provincie valt samen te werken. “Jullie wensen voor Voerendaal zijn des te haalbaarder met steun van de provincie; daar werken we graag aan”, aldus van Wageningen.
Al met al was het een zeer geslaagd middag waarin de banden tussen D66 Limburg en D66 Voerendaal niet alleen zijn aangehaald, maar waar bovenal de ideeen en zorgen van onze inwoners op locatie zijn besproken. We gaan hier dan ook zeker mee aan de slag vanaf 16 maart!

Lees meer over ons verkiezingsprogramma op deze website.