Nieuwe coalitie in Voerendaal bekend

Het staat in de krant! De nieuwe coalitie in Voerendaal is gevormd en ook de portefeuillehouders zijn inmiddels bekend. Hiermee blijft de huidige coalitie in stand. Daar hadden wij als D66 Voerendaal graag verandering in gebracht.

Samenwerking

D66 Voerendaal heeft samen met VVD Voerendaal een voorstel gedaan om 1 wethouder te leveren, gelijk aan de succesvolle samenwerking in de gemeente Heerlen. Inhoudelijk waren er naast enkele verschillen ook veel overeenkomsten die een mooie basis voor deze samenwerking zouden vormen. Richting de formateurs van Democraten Voerendaal hebben wij dan ook ons best gedaan om hen te overtuigen van een vernieuwende koers voor de gemeente Voerendaal. 
 
Op maandag 30 mei werden wij geïnformeerd over de bijna gevormde coalitie en de speerpunten van het nog op te stellen akkoord. Na dit constructieve overleg hebben wij samen met de VVD nog een aanvullende inbreng geleverd door middel van bijgaand document. Hiermee doen wij de coalitie nog enkele suggesties met betrekking tot verbetering van het besluitvormingsproces. 

download dit document via bijgaande link: duidelijke doelstellingen voor Voerendaal

Komende periode

We kijken nu uit naar de komende periode, waar de coalitie van start gaat en wij de concrete plannen in het coalitieakkoord kunnen beoordelen en vervolgens op de uitvoering gaan toezien. Eindelijk gaan we als D66 Voerendaal aan de slag na een rustige aanloop. Wij gaan op een positieve wijze oppositie voeren en hopen daarmee nog meer voor onze kiezers en alle inwoners in Voerendaal te kunnen betekenen.  

Na de verkiezingen hebben zich al enkele nieuwe leden aangemeld. Wil jij een bijdrage leveren of heb jij een idee? Neem contact op met ons via [email protected]