Raadsvergadering 14 december 2023

Masterplan Wonen en
Motie nieuwe scholen in Ransdaal en Ubachsberg

Masterplan Wonen

Gisteravond heeft een bewogen en door veel inwoners bezochte raadsvergadering plaatsgevonden. Het hoofdonderwerp was het Masterplan Wonen. Dit Masterplan is als richtinggevend kader vastgesteld door de gemeenteraad met een grote meerderheid van stemmen. Als D66 Voerendaal steunen wij deze grote opgave van 450 woningen die de gemeente Voerendaal op zich neemt. Er is grote behoefte aan nieuwe woningen in alle kernen in de gemeente Voerendaal. Wij hebben ook ingestemd met dit plan en specifieke aandacht gevraagd voor de volgende punten:
1) Wij zien dit als een eerste aanzet, waar de stappen samen met onze inwoners zorgvuldig moeten worden doorlopen.
2) Dit Masterplan beschrijft voornamelijk uitbreidingslocaties (locaties buiten de dorpskernen), de aandacht moet ook gevestigd worden op inbreidingslocaties (locaties van bijvoorbeeld bedrijfspanden en terreinen binnen de dorpskernen)
3) Betaalbaarheid van de nieuwe woningen, zowel wat betreft huur en koop.
4) Een duurzame realisatie van deze woningen.
5) Aandacht voor de uitvoeringskracht van de gemeente, gezien de grootte van deze plannen. Zijn wij als gemeente in staat om deze omvang van projecten te faciliteren?
6) Wij pleiten voor een Masterplan Bomen, al jaren wordt er getreuzeld met de opgave om bomen te planten in de gemeente Voerendaal. Met de snelheid die met het Masterplan Wonen in acht wordt genomen, mogen wij onze groene ambitie net zo serieus nemen.

In dezelfde raadsvergadering is ook de Transitievisie Warmte 2.0 besproken. Dit document stelt de ambitie vast voor de besparing op gasverbruik bij particulieren woningen die tot 2030 gerealiseerd moet worden. Tijdens deze raadsvergadering is deze ambitie op initiatief van een amendement van Voerendaal Actief verhoogd van 20% naar 30%. Dit amendement hebben wij gesteund. Wij hopen ook dat dit document spoedig vervolmaakt zal worden en de juiste basis vormt voor de duurzame doelstellingen van onze gemeente Voerendaal.

Ruud Keijbets - Beeld: Ruud Keijbets

Motie Scholen in Ransdaal en Ubachsberg

Daarnaast hebben wij ook een motie opgesteld: Nieuwe Scholen in Ransdaal en Ubachsberg. Deze is door Voerendaal Actief, CDA, PVA en Democraten Voerendaal mee ingediend. Met deze motie dragen wij het college op om in de eerste drie maanden van 2024 vaart te maken met de planning van deze scholen en de broodnodige duidelijkheid te geven aan onze inwoners! Goed onderwijs is essentieel voor onze leefbare kernen. Hopelijk geven we hiermee de juiste impuls aan de toekomstige plannen voor beide scholen binnen onze prachtige gemeente. Aanvullend op deze motie is er ook een amendement ingediend door Democraten Voerendaal waarbij er €150.000,- wordt vrijgemaakt voor deze eerste verkennende fase in kwartaal 1 van 2024. Ook dit amendement is raadsbreed gesteund.

zie onderstaand een afbeelding van de motie en een link naar de motie in pdf:
https://d66.nl/voerendaal/wp-content/uploads/sites/212/2023/12/MOTIE-D66-CDA-DV-PvdA-VA-Nieuwe-scholen-in-Ransdaal-en-Ubachsberg.pdf

Beeld: Ruud Keijbets