Mensen maken Vlissingen

Op 1 februari maakten wij ons verkiezingsprogramma ‘Mensen Maken Vlissingen‘ bekend. Na gedegen overleg stelden de leden een sterk en betrokken verkiezingsprogramma vast. De leden van D66 Vlissingen kozen uiteindelijk voor een kort en duidelijk programma.

Beeld: D66

Mensen maken Vlissingen

In dit programma staat vooral de mens centraal! D66 laat iedereen vrij maar niemand vallen. We zoeken oplossingen voor de lange termijn boven korte termijnwinst. We willen een toekomstbestendig Vlissingen! Dus kwaliteit boven snelheid. Dus zetten we in op verduurzaming en zoeken we naar vernieuwende oplossingen. We willen investeren in mensen. We zien kansen in digitalisering van de zorg, van het onderwijs en alle vormen van participatie. We houden de vinger aan de pols in de digitale wereld. We beschermen de privacy van de inwoners en zijn kritisch op het inzetten van algoritmes bij het volgen van individuen.

Kort en bondig

We hebben met opzet gekozen voor een kort en bondig verkiezingsprogramma. Wij willen de hele Vlissingse bevolking aanspreken en dan moet iedereen ons programma kunnen lezen. Daarom hebben wij zoveel mogelijk gelet op het gebruik van gemakkelijke woorden en zinnen. Maar vooral ook gelet op lengte van het geheel.