Streefbeeld voor het Nollebos


Op 22 juni 2021 stelde de gemeenteraad eindelijk het streefbeeld voor het Nollebos vast. Na ruim vijf jaar heen en weer gepraat, meer dan 6 raadsvergaderingen en evenveel sessies om een streefbeeld op te stellen, is de kogel door de kerk. De vergadering kenmerkte zich opnieuw door demonstraties aan de deuren van het stadhuis en veel strijdmuziek. Tijdens de vergadering tekende er zich opnieuw twee kampen af, voor- en tegenstanders.

Geschiedenis

Het doel was om het streefbeeld wat zorgvuldig door veel groepen en mensen werd ontwikkeld vast te stellen. Na een periode van bijna drie jaar was bijna iedereen het met elkaar eens.  En toch, nam de gemeenteraad een afwijkend besluit. Een amendement van de coalitiepartijen dat ook steun kreeg van D66 bracht de situatie eigenlijk weer terug naar af. Naar het moment voordat er wilde plannen werden getoond met ruim tweehonderd huisjes in het Nollebos. Die plannen voor het volbouwen van het Nollebos waren al in een heel vroeg stadium door de gemeenteraad afgewezen. Een als alternatief voorgesteld en ingebracht burgerinitiatief leek in grote lijnen op het ook door burgers en groepen van belanghebbenden opgestelde streefbeeld. D66 heeft dus uiteindelijk de voorkeur gegeven aan het streefbeeld.

Ons verhaal

Fractievoorzitter Josephine Elliott-Hilverdink haalde nog maar eens aan waar D66 al die jaren voor heeft gepleit. Wij hadden natuurlijk het liefst gezien dat het Nollebos zou zijn overgedragen aan Staatsbosbeheer of een andere grote groen beheerder als Natuurmonumenten. Maar ook D66 vindt dat de zittende ondernemers binnen vastgestelde grenzen ruimte moeten krijgen voor kwaliteitsverbetering en modernisering. D66 diende ook een motie in die ruime steun van de coalitiepartijen kreeg.  De oppositie bedolf de raad met een grote hoeveelheid amendementen en moties en vroeg daarbij ook nog eens hoofdelijke stemming aan. Lees hier het hele betoog van Josephine Elliott.

Door corona waren er opnieuw beperkingen. Zo mochten er veel minder bezoekers en insprekers aanwezig zijn dan in voorgaande jaren. Maar de media deden zoals altijd verslag van de bijeenkomst. Dit bericht stond de volgende dag in de PZC en Omroep Zeeland maakte deze reportage