Onze uitgangspunten

Voor de komende raadsperiode hebben wij de volgende uitgangspunten opgesteld.

  • D66 gaat voor een leefbaar Vlissingen, voor alle bewoners.
  • D66 laat iedereen vrij, maar niemand vallen.
  • D66 stelt de mens centraal in ons programma.
  • D66 wil verbinden en samenwerken.
  • D66 besteedt aandacht aan de continue veranderende samenleving.
  • D66 zoekt het vooral in lange termijn oplossingen, boven de korte termijn winst.
  • D66 wil een toekomstbestendig Vlissingen.