Kandidatenlijst D66 Vlissingen bekend

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

In de periode van 15 tot en met 26 oktober hebben de leden van D66 Vlissingen, nadat het bestuur met alle beschikbare kandidaten had gesproken, de mogelijkheid gehad om hun kandidaten voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te kiezen.

Op basis van de uitslag van deze verkiezingen heeft het afdelingsbestuur de volgende lijst vastgesteld. In een verkiezingsronde voor het lijsttrekkerschap werd Ocker Ghering al gekozen tot lijsttrekker.

De lijstvolgorde

1. Ocker Ghering,
2. Desiree Schrijver,
3. Ton Rietman,
4. Bram Brouwer,
5. Niek Peters,
6. Marie-Louise van Mierlo – Maasdam,
7. Dick Verboom,
8. Ton Veraart,
9. Atyna Janse,
10. Wouter Versluijs,
11. Tom Aalfs.

Met deze kandidatenlijst hebben de leden voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 een goede afspiegeling van de Vlissingse bevolking gekozen.

D66 Vlissingen is voornemens een ambitieus programma op te stellen. In de komende periode zullen de kandidaten de laatste hand leggen aan de conceptversie. Tijdens de ledenvergadering kunnen de Vlissingse leden zich nog over dit concept uitspreken waarna zij het definitieve verkiezingsprogramma zullen vaststellen.

Als D66 Vlissingen van mening is dat dit programma in voldoende mate kan worden verwerkt in het komende coalitieakkoord zal de toekomstige D66 fractie zeker bereid zijn om collegeverantwoordelijkheid te dragen.

D66 Vlissingen laat iedereen vrij, maar niemand vallen!