Onderwijs

Op 9 maart hebben kandidaten Mike Rijkers, Joanna van der Zanden en Arjen Uytendaal een werkbezoek gebracht aan het Nova College Scheepvaart in IJmuiden. In 1905 werd, op verzoek van 2 rederijen en in samenwerking met de gemeente Velsen een particuliere visserijschool opgericht, genaamd Vereeniging Visscherijschool IJmuiden.

Scholen moeten inspirerende en veilige plekken zijn waar leren en ontdekken voorop staat. D66Velsen zet daarom in op een gezond binnenklimaat, groene schoolpleinen en goed onderwijs, ook voor volwassenen. Wij willen door goed onderwijs voor jong en oud zorgen dat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden en mee kan blijven komen in een veranderende maatschappij.

Recent heeft de Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) gewaarschuwd voor dreigende financiële tekorten in het primair onderwijs in schooljaar 2022-2023. Aanleiding is de aanstaande vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs vanuit het Rijk. Daarbij wordt het een vast maandelijks bedrag, in plaats van de huidige systematiek waarbij scholen in de eerste helft van het schooljaar een relatief lager bedrag per maand ontvangen en juist in de tweede helft

Op 9 maart hebben kandidaten Mike Rijkers, Joanna van der Zanden en Arjen Uytendaal een werkbezoek gebracht aan het Nova College Scheepvaart in IJmuiden. In 1905 werd, op verzoek van 2 rederijen en in samenwerking met de gemeente Velsen een particuliere visserijschool opgericht, genaamd Vereeniging Visscherijschool IJmuiden.

Scholen moeten inspirerende en veilige plekken zijn waar leren en ontdekken voorop staat. D66Velsen zet daarom in op een gezond binnenklimaat, groene schoolpleinen en goed onderwijs, ook voor volwassenen. Wij willen door goed onderwijs voor jong en oud zorgen dat iedereen de beste versie van zichzelf kan worden en mee kan blijven komen in een veranderende maatschappij.

Recent heeft de Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) gewaarschuwd voor dreigende financiële tekorten in het primair onderwijs in schooljaar 2022-2023. Aanleiding is de aanstaande vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs vanuit het Rijk. Daarbij wordt het een vast maandelijks bedrag, in plaats van de huidige systematiek waarbij scholen in de eerste helft van het schooljaar een relatief lager bedrag per maand ontvangen en juist in de tweede helft

Toont 3 van 3