D66Velsen stelt raadsvragen over mogelijke financiële tekorten in het primair onderwijs

Recent heeft de Vereniging voor openbare en algemeen toegankelijke scholen (VOS/ABB) gewaarschuwd voor dreigende financiële tekorten in het primair onderwijs in schooljaar 2022-2023. Aanleiding is de aanstaande vereenvoudiging van de bekostiging van het primair onderwijs vanuit het Rijk. Daarbij wordt het een vast maandelijks bedrag, in plaats van de huidige systematiek waarbij scholen in de eerste helft van het schooljaar een relatief lager bedrag per maand ontvangen en juist in de tweede helft relatief meer.

Hoewel het totale bedrag op de lange termijn niet verandert, zou door de nieuwe systematiek tussen januari en juli 2023 voor schoolbesturen in het primair onderwijs een eenmalig tekort van 7,2% kunnen ontstaan. Dat komt doordat de nieuwe systematiek per 1 januari van 2023 ingaat, in plaats van dat deze gelijke tred houdt met het schooljaar (welke eind augustus begint).

Hoewel niet de verwachting is dat scholen direct in financiële problemen zullen komen, is de vrees wel dat scholen acute problemen waar zij tegenaan kunnen lopen, zoals een plotseling lekkend dak, niet op kunnen vangen doordat de eigen reserves mogelijk tekortschieten. D66Velsen wil voorkomen dat scholen in Velsen tegen dergelijke problemen aan gaan lopen en heeft daarom raadsvragen gesteld aan het college in hoeverre de verwachting is dat schoolbesturen in Velsen in de problemen kunnen komen en in hoeverre we als gemeente de middelen hebben om dat te kunnen voorkomen.

Bas de Ruig

Bekijk hier de ingediende raadsvragen