D66Velsen brengt werkbezoek aan Nova College Scheepvaart

Op 9 maart hebben kandidaten Mike Rijkers, Joanna van der Zanden en Arjen Uytendaal een werkbezoek gebracht aan het Nova College Scheepvaart in IJmuiden. In 1905 werd, op verzoek van 2 rederijen en in samenwerking met de gemeente Velsen een particuliere visserijschool opgericht, genaamd Vereeniging Visscherijschool IJmuiden. In 1911 gaat dat over in de visserijschool, genaamd Vereeniging Visscherijschool IJmuiden en er wordt een school gebouwd aan de Havenkade waar nu het Zee- en Havenmuseum in is gevestigd. De school is nu onderdeel van het NOVA College en gevestigd aan de Kanaalstraat. Er is een naamsverandering geweest van Maritiem naar Zeevaart (met pijn in het hart …) omdat de term maritiem te weinig zegt bij jongeren.

LET OP: auteursrechten ontbreken. S.v.p. de auteursrechten invullen voor deze afbeelding before using it.

Huisvesting voor studenten

Er zitten nu 300+ leerlingen op maar jaarlijks komen er ook nog eens 2000 extra (volwassen) cursisten voor de diverse extra onderwijs en cursussen die al dan niet verplicht om het vaarbewijs te kunnen behouden. De school heeft ook in Velsen Zuid een opleidingslocatie voor de veiligheidstrainingen bv brand bestrijding (waar nu ook de brandweer komt oefenen) en een locatie in Harlingen. Naast mbo-opleidingen bieden ze vmbo-t, (beroeps) havo certificaten wiskunde en natuurkunde en vwo (vavo) aan. Voor bedrijven zijn er cursussen en trainingen.

De werving is in principe landelijk maar met de focus op de grote regio IJmond  – Amsterdam en overig Noord Holland. Veel leerlingen komen van een aardige afstand en de bereikbaarheid van de school is slecht. Zeker na het stoppen van de Fast Flying Ferry. Daarom moet de school huisvesting aan kunnen bieden. Al jaren lang een zorg, samen met de gemeente moeten hier oplossingen voor gevonden worden. Er is nu structureel voor een periode van 10 jaar goede huisvesting voor 40 leerlingen geregeld maar er voor meer dan 60 studenten huisvesting nodig. De overige zitten eigenlijk niet in een geschikte ruimte, of wonen in huizen / appartementen in de buurt, of in de VMBO huisvesting aan de Briniostraat. In het ergste geval moeten er hotel kamers gehuurd worden of ligt er een schip met extra accommodatie voor de kant. Om de opleiding aantrekkelijk te houden voor de studenten is een goede huisvesting noodzakelijk.

Toonaangevend maritiem onderwijs in Velsen

Inhoudelijk is het onderwijs pakket goed op orde en worden de audits van de diverse instanties goed doorstaan en is er erkenning van ministerie van Onderwijs, ministerie van IenW, EMSA, EVC etc. Het contact met de buren zoals Zeehaven IJmuiden en KVSA en bedrijfsleven in het algemeen zoals bv Spliethof is goed. De uitdaging is om de aantrekkelijkheid van het beroep, de school en óók deze regio over te brengen naar de ouders en de potentiële studenten. Het gehele NOVA scoort in deze regio hoog met studenten die een technisch profiel hebben in namelijk 38% en landelijk neemt het markt aandeel in de maritieme / zeevaart opleidingen ook langzaam toe (bijna 25%) maar de totalen nemen af. Terwijl de arbeidsmarkt om technisch geschoolde mensen vraagt. In corona tijd hebben praktische opleidingen het ook erg moeilijk gehad. Het was moeilijk om de jongeren een bewuste keuze te laten maken als ze niet eerst de opleiding kunnen ‘beleven’. Er is contact met 56 ‘toeleverende’ scholen en jaarlijks worden er diverse evenementen georganiseerd voor jongeren om ze een stukje van het vak te laten beleven.

De jongeren worden opgeleid voor de binnenvaart, kustvaart, off shore of de grote vaart. Het motto is nu ‘op het water & aan de wal’. Als de studenten voor IJmuiden hebben gekozen en ze gaan na het afstuderen varen dan stopt een groot gedeelte voordat ze 30 jaar worden. Ze gaan dan aan de wal werken. Als de regio een positieve indruk heeft achter gelaten dan komen er goed opgeleide technische mensen hier beschikbaar die zelfstandig en in een team verband, en soms onder hoge druk, hebben leren werken. Een aanwinst voor deze maakregio!