Meedenken met Veenendaal Winkelstad

De afgelopen maand werden diverse voorstellen in de gemeenteraad behandeld die met de vrijheid van ondernemers te maken hebben. Het afgelopen jaar is uiteraard erg zwaar geweest voor een groot aantal ondernemers, als gevolg van de Covid-19 pandemie. Het is belangrijk dat gemeenten ondernemers ruime mogelijkheden bieden om in alle vrijheid te kunnen ondernemen.

Beeld: D66

D66 voorstel aanpassing winkeltijden

Naar aanleiding van het verzoek van de directie van de Woonboulevard Veenendaal voor tijdelijke openstelling van de woonboulevard op de zondag, heeft D66 samen met andere partijen een voorstel gedaan het college de bevoegdheid te geven de winkeltijdenverordening aan te passen. Dit voorstel werd door de coalitiepartijen niet gesteund; er werd gevraagd naar een initiatief vanuit de raad in plaats van het college.

D66-fractievoorzitter Youssef Boutachekourt: “Als ondernemers de gemeenten om hulp vragen moeten we op zijn minst hierin meedenken. Het is dan ook – mede gezien de urgentie – heel jammer dat er nu gepleit wordt voor een initiatief vanuit de raad. Wij zullen deze handschoen zeker oppakken maar hopen dat het voor ondernemers niet te laat is. Het is treurig om te zien dat Veenendaal claimt ‘winkelstad’ te zijn, maar dat er bestuurlijk gezien vanuit politieke partijen de ondernemers beperkingen wordt opgelegd.”

Daarnaast was D66 mede-indiener van een voorstel van Lokaal Veenendaal om het college een onderzoek te laten doen naar meer ruimte voor duurzame mobiliteit op de huidige autoboulevard. Dit naar aanleiding van zowel ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit, maar ook actuele behoeftes van ondernemers. Dit voorstel is gelukkig aangenomen, dus dit biedt mogelijkheden voor ondernemers!