Omarm onze ondernemers

Het afgelopen jaar is zwaar geweest voor een groot aantal ondernemers; als gevolg van de Covid-19 pandemie en hieruit voortvloeiende maatregelen staat veel ondernemers inmiddels het water aan de lippen. Behalve de landelijke aandacht en tegemoetkomingen voor ondernemers, is het uiteraard heel belangrijk dat ook gemeenten ondernemers ruime mogelijkheden bieden om ook daadwerkelijk in alle vrijheid te kunnen ondernemen.

Beeld: Buro Sant & Co

Verzoek Woonboulevard

Recent heeft de directie van de Woonboulevard Veenendaal een verzoek ingediend voor een tijdelijke openstelling van de woonboulevard op de zondag voor tenminste een jaar. Woonboulevard Veenendaal heeft de winkeliers aangeboden om een groot deel van de verschuldigde huur op te schorten en er wordt nagedacht over een mogelijke huurkorting. Maar ook de overheid wordt om een helpende hand gevraagd. Dit verzoek van de woonboulevard kan niet worden ingewilligd op basis van de huidige Verordening Winkeltijden van Veenendaal. Hiervoor is een wijziging van de verordening nodig, waarna het college de bevoegdheid krijgt om in gevallen die van incidentele en of tijdelijke aard zijn ontheffing te verlenen. D66 zal samen met een aantal partijen het voorstel voor deze noodzakelijke wijziging doen.

D66-fractievoorzitter Youssef Boutachekourt: “Bijzondere tijden vragen om bijzondere besluiten en dat betekent wat ons betreft juist samen met ondernemers vooral naar de mogelijkheden te kijken. In deze tijd waarin ondernemingen op het punt staan om te vallen is dit wel het minste wat we als gemeente kunnen doen. Wij roepen het college dan ook op om gebruik te maken van de bevoegdheid om ondernemers tegemoet te komen!”