Stem voor nieuw leiderschap

Wat gebeurt er met een land als de politiek geen echte keuzes maakt? Het is tijd voor nieuw leiderschap.

Partijleider van D66 Beeld: Sigrid Kaag

Corona drukt op onze samenleving. We maken ons zorgen over onze gezondheid, baan of ons bedrijf. We moeten afstand houden, terwijl we zoveel behoefte hebben aan verbondenheid. Intussen groeit de verdeeldheid.

Toch is er veel om hoop uit te putten. Wij zijn een land met veerkrachtige mensen. Wij kunnen hier sterker uitkomen. Maar dan moet het roer wel om.

Het is tijd voor nieuw leiderschap. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en vooruitkijkt naar morgen. Dat iedereen vrij laat, maar niemand laat vallen.

Ons land smacht naar perspectief. Nederland is geen machine, die we alleen met dag-tot-dag management draaiende houden. We willen onze vrijheden terug, zoeken houvast en zicht op de toekomst. Wat voor land willen we na deze crisis zijn? Dat vraagt om duidelijke keuzes.

D66 maakt die keuzes. Wij pakken de gevolgen van de coronacrisis aan. De groeiende kansenongelijkheid. De klimaatcrisis. De woningnood. Dit is het moment.

Iedereen moet de kans krijgen de beste versie van zichzelf te worden. Daarom zorgen we voor meer aandacht voor kinderen, door kleinere klassen. Voor gratis kinderopvang, zodat ouders werk en gezin beter kunnen combineren. Voor meer salaris, vertrouwen en ruimte voor de leraar. Voor het beste onderwijs en een nieuwe studiebeurs voor studenten.

De klimaatcrisis pakken we hard aan. Door groen en innovatief ondernemerschap verdienen we geld en creëren we nieuwe banen. Vervuilende bedrijven gaan meer betalen. We maken Nederland de grootste producent van windenergie in Europa. We beschermen onze natuur en verminderen de stikstofuitstoot door halvering van de veestapel.

Te veel mensen missen de basis van een goed en fijn huis. Dus investeert D66 fors in nieuwe woningen. We willen zo snel mogelijk een miljoen betaalbare en energiezuinige huizen bouwen. Door de aanleg van groen en snel openbaar vervoer zijn we vrijer om te wonen en te werken waar we willen. Huisjesmelkers die te hoge huren vragen, pakken we aan.

Met een testbewijs of een vaccinatiebewijs moeten mensen meer vrijheden krijgen. Mensen snakken naar perspectief. De samenleving kan veilig en verantwoord weer open, maar dan moet de politiek nu keuzes maken. Met meer vrijheden voor mensen na een negatieve test of een vrijwillig vaccin. Bovendien maken we massaal gratis sneltesten mogelijk.

18.08.2021

Op 20 september heeft iedereen in Nederland boven de 12 de mogelijkheid gehad zich volledig te laten vaccineren. Mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, kunnen een negatief testbewijs laten zien als ze naar een evenement willen. Op dit moment betaalt de overheid de tests die daarvoor nodig zijn. Wat ons betreft wordt dat, net als in andere landen, afgebouwd. Van mensen die in oktober testbewijzen nodig hebben, verwachten we een eigen bijdrage. Dat is wel zo eerlijk. Mensen die zich niet kúnnen laten vaccineren, bijvoorbeeld door medische redenen, krijgen een uitzondering.

Laat je stem klinken. We zijn met velen. Zet nu de volgende stap. Doe met ons en Sigrid Kaag mee.