Schildpad op het Binnenhof

Een politiek plakboek van één van de oprichters van D66: Erwin Nypels

Dit door hemzelf samengesteld lees- en kijkboek heeft tot doel een persoonlijke kennismaking met één van de oprichters van D66, Erwin Nypels. Hij maakte na de oprichting 21 jaar deel uit van de Tweede Kamerfractie van D66 en was een 1⁄2 jaar minister in het interimkabinet Van Agt III. Geschetst wordt hoe hij de Tweede Wereldoorlog is doorgekomen, waarom hij vegetariër was en is gebleven, hoe hij belangstelling voor de politiek kreeg, waarom hij actief aan de oprichting van D66 deelnam, waarom hij politieke jongerenorganisaties zo belangrijk vindt en waarom hij D66 als de hedendaagse opvolger van de vroegere Vrijzinnig Democratische Bond beschouwt.

Het plakboek is gebaseerd op de geïllustreerde verhalen die Erwin Nypels samenstelde voor zijn familie. De bron is in enkele gevallen alleen het geheugen. In dat geval kunnen de details anders zijn geweest. Dat neemt niet weg dat de strekking van de weergegeven verhalen juist is.