Reader Academieweekend 2022 : Sociaal-liberalisme en het kapitalisme

Op deze pagina vind je de stukken die de sprekers van het Academieweekend hebben ingestuurd om je voor te bereiden op de sessies. De stukken zijn ter verdieping en achtergrond, maar je hoeft ze niet in detail te kennen.

Zaterdag 15 oktober

Sessie 2: Geschiedenis van het neoliberalisme met Merijn Oudenampsen en Bram Mellink

Het neoliberalisme is in wezen antidemocratisch, zeggen deze socioloog en historicus De Correspondent

Voorbij de controverse: het Nederlandse neoliberalisme als onderwerp van onderzoek Beleid en Maatschappij

Sessie 3: Emancipatie en het kapitalisme met Anne Kingma en Mark van Ostaijen

Een eeuwige voorwaardelijkheid De Groene Amsterdammer

Genderkloof schaadt Nederlandse economie ESB

Sessie 4: Duurzaam kapitalisme met Willem Schramade

Kapitalisme verbeteren, niet verketteren of idealiseren De Nieuwe Vrije Eeuw

Tijd voor echte prijzen: wat nu goedkoop lijkt is vaak heel duur De Nieuwe Vrije Eeuw


Zondag 16 oktober

Sessie 1: Democratisering van het bedrijfsleven met Vera Vrijmoeth en Yara al Salman

Zet de aandeelhouder in bedrijven op zijn plaats: eerst komt de samenleving De Volkskrant

Equality and freedom in the workplace: recovering republican insights Social Philosophy & Policy Foundation

What do we really know about worker co-operatives? CO-OPERATIVES UK

Sessie 2: Geld en politieke macht met Cealesta Braun en Willeke Slingerland

Het is kommer en kwel met de democratie: overal spelen bestuurders elkaar de bal toe De Volkskrant

Integriteitsexpert waarschuwt: “Politieke partijen hebben de integriteit van een lokale voetbalclub” Den Haag Centraal

Ongekende Belangen. Over maatschappelijke democratie en bestuurlijke responsiviteit Oratie Prof. dr. C Braun Universiteit Leiden

Sessie 3: De toekomst van ons financiële systeem met Bart Frijns

Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value ECGI Working Paper 

Optimal Financial Knowledge and Wealth Inequality The University of Chicago Press Journals