Zorg van mensen onderling

2013 — Een sociaal-liberale visie op een toekomstbestendige langdurige zorg in Nederland. Goede zorg is van zeer grote waarde in onze samenleving. De langdurige zorg en ondersteuning in Nederland zijn echter verworden tot een uitdijend stelsel van rechten en regels. Deze bureaucratisering belemmert maatwerk tussen zorgvrager en de professional. Bovendien is het zorgstelsel ongebreideld gegroeid en is het organisatorisch en financieel onhoudbaar geworden.

Om de zorg toekomstbestendig te maken, is een omslag nodig. D66 streeft naar een zorgstelsel dat uitgaat van de eigen kracht van mensen en de verbondenheid tussen mensen onderling. Dan kan zorg op maat worden geboden, met meer aandacht voor de zorgvrager, meer ruimte voor de zorgverlener en tegen lagere kosten.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.