New in Europe: A vision on migration

2019 — Hoe kan Europa migratie in betere banen leiden? In de publicatie New in Europe: A vision on migration onderzoekt Marthe Hesselmans een duurzaam perspectief op asiel en de integratie van nieuwkomers.

De publicatie analyseert huidige migratiebewegingen en doet concrete voorstellen voor een gezamenlijk EU-asielbeleid en kansrijk lokaal integratiebeleid. Menselijke waardigheid, gelijke kansen en duurzame internationale samenwerking vormen de basis voor deze voorstellen. Migratie is een gedeelde Europese realiteit. Onze visie op migratie is er een van gedeelde verantwoordelijkheid, vrijheid en verbondenheid.

New in Europe is een Engelstalige publicatie van het European Liberal Forum gebaseerd op Van nieuwkomer naar Nederlander: Een sociaal-liberale visie op migratie, asiel en integratie. (Marthe Hesselmans, Van Mierlo Stichting: 2018).

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.