Sociaal-liberale Richtingwijzers

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’ die door de Mr. Hans van Mierlo Stichting zijn opgesteld. Deze richtingwijzers geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.

Sociaal-liberalen staan voor vrijheid in verbondenheid. Maar wat betekent dat in de praktijk? De richtingwijzers in deze nieuwe bundel zijn de basis van het politieke gedachtegoed van D66. ‘Vertrouw op de eigen kracht van mensen’, ‘Beloon prestatie en deel de welvaart’, ‘Denk en handel internationaal’, ‘Streef naar een duurzame en harmonieuze samenleving’ en ‘Koester de grondrechten en gedeelde waarden’. Deze uitgangspunten geven elke dag opnieuw richting aan het denken en handelen van D66’ers. Lokaal, regionaal landelijk én in Europa

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.

In 2006, the Dutch progressive-liberal party D66 chose to add the core ‘basic values’ to its manifesto for the national parliamentary elections. The broad applicability and adaptability of the values, as opposed to rigid ideological principles, fitted the party like a glove. As the basic values sparked internal debate, they were further developed into essays.

In the conviction that progressive liberals think across borders and that European like-minded parties face largely similar issues, the Dutch ‘Richtingwijzers’ essays are now translated into English, including reflections from European partners from the ELF network.

De Van Mierlo Stichting en het Internationaal Democratisch Initiatief (IDI) hebben een Arabische vertaling gemaakt van de sociaal-liberale richtingwijzers van D66. Op deze manier willen de Van Mierlo Stichting en IDI bijdragen aan de democratische ontwikkelingen in de Arabische wereld. Bent u ook geïnteresseerd in deze publicatie? Of wilt u graag meer weten over deze publicatie, of deze per post ontvangen? Stuur dan een e-mail naar [email protected]/vanmierlostichting-2.