Over medische ethiek gesproken

2018 — In de essaybundel Over medische ethiek gesproken. Bespiegelingen op leven, levenseinde en zorg heeft de Van Mierlo Stichting bijgedragen aan de verdieping van een aantal fundamentele én actuele vraagstukken op het gebied van de medische ethiek.

Actuele ethische dilemma’s rond nieuwe biomedische technologie, het zelfgekozen levenseinde en kosten en grenzen in de zorg worden door verschillende auteurs vanuit verschillende visies belicht. Onder andere de wetenschappelijke bureaus van de ChristenUnie en SGP leverden een bijdrage, maar ook het Rathenau Instituut en wetenschappers verbonden aan o.a. de Vrije Universiteit Amsterdam, de Radboud Universiteit Nijmegen en de Universiteit Utrecht.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.