Nieuwe ronde, echte kansen

2017 — Het is tijd voor een nieuwe visie op werk. Wie nu werkt of aan het werk wilt, loopt tegen een kloof aan. De kloof tussen vast en flex en tussen flexibel werkenden onderling. Aan de ene kant staat een mooi vast contract of een zelfredzame zelfstandige. Aan de andere kant worstelen mensen met tijdelijke overeenkomsten, af en toe een slecht betaalde opdracht of is er überhaupt geen werk. Bovendien zijn we slecht toegerust op een economie die continue verandert, die in hoog tempo robotiseert en digitaliseert. Concurrentie is internationaal en messcherp. Maar we leren niet verder en we stromen niet door naar nieuwe banen.

We weten wat nodig is om deze realiteit beter aan te kunnen. Investeren in mensen en in het aanpassingsvermogen van mensen heeft absolute prioriteit. Voor mensen zelf zodat ze telkens opnieuw werk kunnen krijgen en behouden in tijden van verandering. En voor een economie waarin goed menselijk kapitaal het verschil maakt tussen achterblijven en vooruitgaan.

Met Nieuwe ronde, echte kansen zet de Mr. Hans van Mierlo Stichting haar visie uiteen voor de toekomst van werk. We bespreken wat er nu mis gaat en we kijken vanuit sociaal-liberale waarden naar hoe het beter kan. Wat vinden we nu echt belangrijk als het gaat om werk? Werk moet brood op de plank brengen, en voldoening. We willen vrij zijn om ons werkende leven zelf in te richten. Om keuzes te maken in de werkvorm die bij ons past en in de zekerheden die we daarbij nodig achten. Ook willen we kansen – en herkansingen – krijgen zodat we, ongeacht waar we vandaan komen, telkens weer opnieuw kunnen beginnen, met een nieuwe studie, een nieuwe carriere. Ten slotte willen we dat er een opvangnet is. Dat we niet in de goot terecht komen na een ongeluk of ziekte. Dat we een steuntje in de rug krijgen van elkaar om na een zware tijd weer omhoog te krabbelen.

Vanuit deze waarden, keuzevrijheid, kansengelijkheid en verbondenheid komen we uit bij oplossingsrichtingen voor een kansrijke arbeidsmarkt. Centraal in deze oplossingsrichtingen staat de werkende. Niet de vaste werknemer versus de schijnzelfstandige, of de flexwerker versus de ondernemer. Alle werkenden moeten weer echte kansen krijgen op werk dat loont. Dat betekent investeren in de capaciteiten van werkenden met continue scholingsmogelijkheden, een hele loopbaan lang. Het betekent ook toewerken naar een standaardcontract voor onbepaalde tijd en een nieuw stelsel van sociale zekerheden.

Als we nu handelen, met flinke investeringen in opleidingen, in het aantrekkelijker maken van werk en in zekerheden voor alle werkenden, dan kunnen we de kloof dichten. Zodat iedereen dezelfde startposities heeft en, ook na een valse of onderbroken start, weer opnieuw kan beginnen. Zodat mensen kansen krijgen en in staat zijn om ze te benutten. Zodat er met een nieuwe ronde op de arbeidsmarkt weer echte kansen komen.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.