Liberal perspectives on European integration

2014 — Liberale politieke partijen en organisaties in Europa zijn doorgaans voorstanders van Europese integratie. Maar nu de tijd van stilzwijgende instemming voorbij is en het doel van Europese integratie niet langer onomstreden is, merken liberalen dat hun pro-Europese positie hen confronteert met fundamentele vragen, zoals: wat willen we bereiken met de creatie van een Europese gemeenschap? Hoe moet die er uitzien? En hoe verhoudt die zich tot andere, reeds bestaande bestuursniveaus – in het bijzonder de natiestaat?

Op zoek naar antwoorden op deze vragen organiseerde het European Liberal Forum in 2014 het seminar ‘Liberal perspectives on European integration’ in Soesterberg. Voor dit seminar heeft elke deelnemende organisatie een discussiepaper voorgelegd waarin ze hun voornaamste gedachten over het thema introduceerden. De discussiepapers zijn verzameld in deze uitgave. Naast de vele uiteenlopende visies op het doel en de rol van Europa, kan een algemeen liberaal argument gevonden worden in de noodzaak het publieke debat en de besluitvormingsprocedures in Europa te politiseren.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.