Krimp op eigen kracht

2012 — Het is inmiddels breed bekend: de Nederlandse bevolking gaat vanaf 2035 krimpen. Schrikverhalen over de gevolgen van deze krimp verschijnen steeds vaker in de media. Demografische krimp wordt neergezet als opdoemend probleem met vooral negatieve gevolgen dat het liefst bestreden moet worden.

Wat is er daadwerkelijk, met welke consequenties? Welke omvang heeft de krimp in Nederland, en hoe ernstig is die eigenlijk? Levert bevolkingskrimp per definitie problemen op, of creëert het ook kansen? Hoe is het in andere landen en hoe moeten we er in Nederland mee omgaan? En wie is er nu eigenlijk aan zet? In dit document geeft de Mr. Hans van Mierlo Stichting haar perspectief op de bovenstaande vragen, vanuit een sociaal-liberaal perspectief.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.