Europa en identiteit

2013 — De Van Mierlo Stichting organiseerde in 2013 zijn jaarlijkse symposium rond het onderwerp ‘Europe and identity’. Dit onderwerp plaats pro-Europese liberalen voor prikkelende uitdagingen, waarop de uitgenodigde sprekers het publiek inzichten en achtergrondkennis gaven.

In deze publicatie kunt u de bijdragen van VMS-directeur Frank van Mil, historicus Arnold Labrie en de Deense expert in politieke communicatie David Zepernick Munis teruglezen. De gedachtewisseling tussen sprekers en publiek droeg bij aan het schrijven van de publicatie Europa: voorwaarde voor vrijheid.

Steun het sociaal-liberale gedachtegoed en koop een publicatie in onze webshop.