Hoe wij mensen met psychische klachten helpen

Een angststoornis, een burn-out of een depressie zijn mentale klachten die heel vaak voorkomen. Vier op de tien Nederlanders krijgen in hun leven hiermee te maken. En door corona komt eenzaamheid nog vaker voor. Mensen met psychische klachten verdienen het om serieus genomen te worden. Vanaf het eerste moment verdienen zij de juiste hulp door een psycholoog of bij een praktijkondersteuner. Wij geloven dat we echt vrij zijn als iedereen de zorg krijgt die nodig is.

Als je psychische zorg nodig hebt, is het laatste waar je op zit te wachten een wachtlijst van twintig weken. Dat moet en kan anders, omdat snelle hulp een hoop zorg kan besparen. Daarom willen we de wachtlijsten flink inperken.

Lange wachtlijsten komen door een tekort aan psychologen, maar ook doordat er geen regie is op de wachtlijsten. Vaak melden mensen zich aan bij verschillende praktijken, waardoor meerdere wachtlijsten langer worden dan nodig is.

  • D66 wil centrale of regionale regie van de wachtlijsten door verzekeraars, zodat ggz-aanbieders samen kijken waar de beste behandeling moet plaatsvinden en of mensen niet dubbel of verkeerd op wachtlijsten staan.
  • Als je wordt doorverwezen van de basis GGZ naar gespecialiseerde GGZ kom je nu vaak weer op een wachtlijst terecht. Zonder hulp tussentijds. Dat kan niet. Daarom willen we dat je in die tussentijd hulp blijft krijgen bij de basis GGZ.
  • De bekostiging van de GGZ moet anders. Nu is het voor zorgaanbieders aantrekkelijk zich te richten op patiënten met minder zware problemen. Daar zijn anderen de dupe van. Wij willen dit veranderen en steunen plannen om niemand in de GGZ te laten vallen.

Judith moet lang wachten voordat zij de zorg krijgt die ze nodig heeft.

Beeld: Judith krijgt niet de zorg die nodig is door de wachtlijsten in de GGZ.

Psychische problemen komen meestal niet uit het niets. Vaak is het een gevolg van andere problemen. Zoals financiële problemen, eenzaamheid of een vervelende thuissituatie. Van het een komt het ander. Door al eerder dit soort situaties te herkennen en aan te pakken, kunnen we psychische aandoeningen voorkomen en mensen veel eerder helpen.

  • Er komt een landelijk preventie-akkoord Mentale Gezondheid. Met aandacht voor het vergroten van de mentale vaardigheden van jongeren door onderwijs en sport, inzet op vroege signalering van psychische problemen bij jongeren en verslavingspreventie bij risicogroepen.
  • Na behandeling in de GGZ is er nazorg. Nazorg kan plaatsvinden via de huisarts of een praktijkondersteuner. Zo kunnen we terugval voorkomen.
  • We willen meer aandacht en kennis van psychische aandoeningen bij huisartsen(praktijken). Zo kunnen we psychische klachten veel beter eerder herkennen en aanpakken.

Vaak rust er nog een taboe op psychische aandoeningen. Veel mensen durven niet openlijk te praten over hun angststoornis of depressie. En op het werk wordt een burn-out nog vaak niet serieus genomen. Dat moet anders. Wij willen af van het taboe op psychische problemen. Daarom zetten we in op publiekscampagnes en het vergroten van de kennis bij werkgevers. Een taboe of stigma staat nu nog te vaak hulp in de weg.

Beeld: De plannen van D66 voor een gezonder Nederland.