Kansengelijkheid

Kansengelijkheid staat onder druk. Steeds meer Nederlanders zijn hoger opgeleid, leven langer en zeggen gelukkig te zijn. Maar er zijn ook veel Nederlanders die niet goed meekomen. Op deze website lees je waar de verdeling van kansen scheefloopt.

Werk

Meeste flexwerk onder laagopgeleiden en niet-westerse migranten.

Wonen

Tekort aan betaalbare woningen in koopsector en huurmarkt.

Onderwijs

Bij gelijke score: leerlingen krijgen vaker hoger schooladvies als ouders wo-niveau hebben.

Geld

1 op de 3 huishoudens niet in staat om twee duurste spullen te vervangen.

Gezondheid

Middelbaaropgeleiden leven 7 jaar korter gezond dan hoogopgeleiden.

Meer informatie? Lees de publicatie Kansengelijkheid is toe aan herkansing. Deze is te downloaden als pdf of bestel hem in onze webshop voor €9,95.