30 mei de Balie Amsterdam : Op zoek naar democratie

Maandag 30 mei, de Balie Amsterdam

Inloop 19.30 uur, aanvang 20.00 uur

Met: Mathieu Segers, Charlotte Wagenaar en Kristof Calvo


Democratie lijkt soms ver te zoeken. Politiek wantrouwen groeit, populisme en extremisme timmeren aan de weg. De Tweede Kamer lijkt soms verworden tot een theater waar drama en dreigementen de boventoon voeren. De politieke betrokkenheid daalt bovendien gestaag: minder dan 3 procent van de stemgerechtigden is nog lid van een politieke partij, de opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen was historisch laag.

Op maandag 30 mei gaan we in debatcentrum de Balie in Amsterdam weer op zoek naar democratie. Historicus Mathieu Segers laat zien dat zorgen over de democratie van alle tijden zijn en schetst dit democratisch ‘doemdenken’ vanuit nationaal en internationaal perspectief. Charlotte Wagenaar, onderzoeker op het gebied van referenda en burgerparticipatie, gaat in op de gebrekkige vertegenwoordiging van burgers in onze democratie. Kristof Calvo, Kamerlid voor de Vlaamse Groenen en voormalig fractieleider, bespreekt tot slot waarom het systeem van politieke partijen de democratie meer kwaad dan goed doet. 
Met hen gaan we vervolgens op zoek naar oplossingen voor een betere, meer rechtvaardige democratie.

Bij evenementen van de Van Mierlo Stichting bepaalt u zelf uw toegangsprijs. Via de ticketshop kunt u kiezen hoe hoog het bedrag is dat u betaalt. Met uw extra bijdrage boven op de normale kaart verkoop, steunt u de evenementen van de Van Mierlo Stichting.