Nieuwe Idee: Klimaat

Tijdschrijft idee - Er is geen tijd te verliezen; de klimaatcrisis is nu. - Beeld: Mr. Hans van Mierlo stichting

Er is geen tijd te verliezen; de klimaatcrisis is nu. In de zomer van 2021 woedden extreme bosbranden in onder andere Canada, Griekenland, Rusland en Turkije. Overstromingen in België, Duitsland en Oostenrijk hadden desastreuze gevolgen voor heel veel mensen. Het is de grootste crisis die de liberale wereld de afgelopen decennia links heeft laten liggen.
Het moge duidelijk zijn dat we zo snel mogelijk moeten stoppen met de uitstoot van broeikasgassen. Dat is een economische en technologische opdracht. Maar de vraag hoe we dat rechtvaardig vormgeven, is bij uitstek ideologisch.

Alvast een voorproefje? Hieronder vind je enkele uitgelichte artikelen.

Woord vooraf

5 over 12
door Afke Groen

Interview met
Adriaan van Dis

‘We moeten van klimaatverandering een aansprekend verhaal maken
Door Joost Röselaers & Daniël Boomsma

Interview met Njeri Kabeberi

‘We moeten erkennen dat mileurechten mensenrechten zijn’
door Hoba Gull & Afke Groen

Artikel van Laura Burgers

‘De rol van rechters’