Geschiedenis van D66 in beeld en bron

Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen en Van Mierlo Stichting publiceren website ‘D66 in beeld en bron’.

Altijd al het verkiezingsprogramma uit 1967 willen lezen? Benieuwd naar de publicaties van het wetenschappelijk bureau uit 1979? Of wil je weten hoeveel leden D66 had door de jaren heen? Afgelopen donderdag 14 oktober, de dag waarop D66 in 1966 werd opgericht, heeft het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met de Van Mierlo Stichting de website ‘D66 in beeld en bron’ gelanceerd. Op de website worden talloze bronnen uit de 55-jarige geschiedenis van de partij toegankelijk gemaakt. Onder meer alle publicaties van de Stichting Wetenschappelijk Bureau D66 / Kenniscentrum D66 / Mr. Hans van Mierlo Stichting sinds 1973 zijn gedigitaliseerd en alle jaargangen van het tijdschrift Idee. De site is vrij toegankelijk.