Directeur Coen Brummer neemt afscheid van de Van Mierlo Stichting

Per 1 mei 2022 stopt Coen Brummer als directeur van de Mr. Hans van Mierlo Stichting. Hij verruilt het wetenschappelijk bureau voor een baan als manager bij de directie Geneesmiddelen en Medische Technologie van het ministerie van VWS. Het directeurschap wordt waargenomen door wetenschappelijk medewerker Afke Groen, zolang de procedure voor een opvolger loopt.

Brummer leidde de stichting sinds januari 2018. In deze periode werden richtinggevende onderzoeken gepubliceerd op het gebied van democratie, kansengelijkheid, medische ethiek, algoritmes en robotisering. Ook overzag Brummer de totstandkoming van de verkiezingsprogramma’s voor de Europese parlementsverkiezingen 2019 en de Tweede Kamerverkiezingen van 2021. Daarnaast werden nieuwe initiatieven gestart om het sociaal-liberale gedachtegoed breder te verspreiden. Zo startte de Van Mierlo Stichting als eerste wetenschappelijk bureau een podcast: Appèl.

In zijn tijd als directeur schreef Brummer onder meer het essay Wat is sociaal-liberalisme? en diverse artikelen met als rode draad de vernieuwing van het liberalisme. Ook was hij onder meer mede-samensteller van de boeken De canon van het sociaal-liberalisme (met Daniël Boomsma), Naar een nieuwe kabinet van sociale rechtvaardigheid (met Afke Groen) en Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021) (met Simon Otjes).

Voorzitter van het bestuur van de Van Mierlo Stichting Menno Snel: “Onder leiding van Coen heeft de Van Mierlo Stichting zich nog steviger gevestigd als vaste waarde in zowel het debat binnen D66, als daarbuiten. In de afgelopen vier jaar is Coen er niet alleen in geslaagd de geschiedenis van het sociaal-liberale gedachtengoed verder uit te diepen, maar heeft hij ook de toon gezet voor een nieuwe sociaal-liberale visie op de grote uitdagingen van deze tijd. Ik ben hem daar zeer dankbaar voor.”

Coen Brummer: “Politiek kan niet zonder ideologisch debat. Het is de zuurstof voor iedere politieke partij. Ik vind het een heel grote eer dat ik daar met alle collega’s van de Van Mierlo Stichting aan heb mogen bijdragen.”


Opvolging
Een nieuwe directeur zal worden aangesteld na een sollicitatieprocedure onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de Van Mierlo Stichting. De vacaturetekst wordt binnenkort bekend gemaakt op de pagina Werken bij D66 en via sociale media-kanalen van de VMS.