Symposium: ‘De toekomst van D66’

Met boekpresentatie ‘Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021)’, onder redactie van Coen Brummer en Simon Otjes.

Op donderdag 14 oktober 2021 bestaat D66 55 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseren het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP), het Montesquieu Instituut en de Mr. Hans van Mierlo Stichting (VMS) het symposium ‘De toekomst van D66’.

Tijdens het symposium gaan diverse sprekers in gesprek over D66 en de programmatische, electorale en organisatorische ontwikkelingen van de partij. Sprekers zijn onder andere politicoloog Simon Otjes, journalist Wilma Kieskamp, publicist Daniël Boomsma, politicoloog Josje den Ridder en Jonge Democraat Leónie Janssen.

Tevens wordt tijdens het symposium het boek ‘Tussen bestormen en besturen. 55 jaar D66 in de Nederlandse politiek (1966-2021)’ gepresenteerd, een uitgave van het DNPP en de VMS in samenwerking met Boom Uitgevers Amsterdam. In het boek werpen historici, politicologen en andere onderzoekers licht op onder meer de historische voorlopers van D66, de ideologische ontwikkeling van D66, de stijlen van leiderschap van diverse partijleiders, samenwerking met Europese partijen, en de ledendemocratie en organisatievorm. 

Partijvoorzitter Anne-Marie Spierings neemt het boek in ontvangst en sluit het symposium af met een reflectie op de toekomst van D66.