Meer vrijheden in coronatijd, maar hoe dan?

Wetenschappers voorspellen dat we nog lang niet van het coronavirus af zijn, dat we er mee moeten leren leven. Tegelijkertijd snakt onze samenleving naar vrijheid en perspectief. Ondernemers raken in de knel, kinderen lopen leerachterstanden op en jongeren én ouderen voelen zich eenzaam. Daarom is daadkracht nodig, daarom wil D66 kijken naar wat wél kan. Door Nederland veilig en verantwoord van het slot te halen, kunnen we deze schaduwcrises tegengaan.

11.05.2021

De Tweede Kamer heeft een wet aangenomen waarmee tijdelijk toegangstesten mogelijk worden. Hiermee kunnen we de samenleving veilig en verantwoord eerder openen.

Dankzij D66 worden toegangstesten gratis. Ook mensen met een vaccinatiebewijs krijgen dankzij een wijzingsvoorstel van D66 deze vrijheden.

18.08.2021

Op 20 september heeft iedereen in Nederland boven de 12 de mogelijkheid gehad zich volledig te laten vaccineren. Mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren, kunnen een negatief testbewijs laten zien als ze naar een evenement willen. Op dit moment betaalt de overheid de tests die daarvoor nodig zijn. Wat ons betreft wordt dat, net als in andere landen, afgebouwd. Van mensen die in oktober testbewijzen nodig hebben, verwachten we een eigen bijdrage. Dat is wel zo eerlijk. Mensen die zich niet kúnnen laten vaccineren, bijvoorbeeld door medische redenen, krijgen een uitzondering.

Nu de crisis een nieuwe fase in gaat, past een nieuwe blik. Een verbreding van de corona-aanpak. Waarin we de diepe sociale, economische en psychische wonden met gelijke zorg behandelen als de medische problemen.

Wij zeggen niet: gooi het slot maar van de deur. Die luxe hebben we niet. Maar wij zeggen ook niet: hou het land dicht tot de laatste prik is gezet. Er is een middenweg tussen alles open en de lockdown van nu. Er is een alternatief.

Een redelijk alternatief. Meer vrijheid voor wie een testbewijs of vaccinatiebewijs kan laten zien. Ik zie het al voor me: opa die net gevaccineerd is kan eindelijk weer uit eten met z’n kleindochter met een negatieve test. Uiteraard met inachtneming van alle basisregels.

Het is tijd voor een nieuw perspectief op de corona-aanpak. Een nieuwe blik op de toekomst van ons land. Een land waar we iedereen vrij laten, maar niemand laten vallen. Het is tijd voor nieuw leiderschap. leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen.

  1. Na een negatieve sneltest of zelftest.
    Gratis sneltesten en zelftesten beschikbaar gesteld door de overheid.
  2. Na een vaccinatie tegen het coronavirus.
    Het vaccinatietempo op orde. Zo beschermen we kwetsbare mensen.
  3. Dezelfde vrijheden. Een negatief testbewijs of een vaccinatiebewijs geeft precies dezelfde rechten.

Meer vrijheden voor mensen na een negatieve sneltest of na corona-vaccinatie.

Beeld: Marc de Groot Beeld: Sigrid Kaag

Testen, testen en nog eens testen is cruciaal om grip te houden op het virus. Wij willen dat mensen na een negatieve zelf- en sneltest meer mogen. Ja, dit kost de overheid geld. Maar wie dit duur vindt, weet niet wat een lockdown kost.

We kunnen niet verwachten dat mensen die gevaccineerd zijn, wachten met leven tot de laatste prik is gezet. Daarom willen wij voor gevaccineerden dezelfde vrijheden als mensen met een negatieve testuitslag. Zo kan Nederland veilig en verantwoord van het slot.

Vaccineren is en blijft een persoonlijke keuze en vrijwillig. Ook mensen die zich weigeren te vaccineren houden toegang tot overheidsdiensten en essentiële voorzieningen zoals supermarkten. Mensen die niet gevaccineerd zijn, kunnen gebruik maken van een gratis zelf- of sneltest.

D66 kiest voor een bredere virusaanpak. Dat betekent niet dat alles in een keer weer helemaal open kan. Het moet stap voor stap. Maar laten we kijken naar wat er wél kan. Er is een middenweg tussen alles open en een totale lockdown. Die weg kiezen wij.

D66 kiest voor een bredere virusaanpak. We halen Nederland veilig en verantwoord van het slot. Met gratis sneltesten, een versnelling van vaccinaties en met meer vrijheden voor mensen. Dat betekent niet dat alles in een keer weer helemaal open kan, maar laten we vooral kijken naar wat er wél kan. Er is een middenweg tussen alles open en een totale lockdown. Die weg kiezen wij. Onze plannen sluiten aan bij de adviezen van de Gezondheidsraad.

Dat vraagt leiderschap van de politiek. Leiderschap dat omkijkt naar mensen en verder kijkt dan morgen. Bovendien vraagt dit voorstel iets van mensen. Mensen moeten meedoen. Net als het dragen van een mondkapje is dit een vorm van medemenselijkheid.

Overweeg je op D66 te stemmen? Of twijfel je nog tussen Sigrid Kaag en een andere lijsttrekker? Wij durven de vergelijking met andere partijen wel aan! Met de partijdige kieswijzer laten we jou de belangrijkste verschillen zien.